Sexcounseling

Seksualiteit is een onderdeel van ieders leven en kan mede de kwaliteit van het leven bepalen. Een ziekte of handicap kan veel invloed hebben op de seksualiteit. Veel mensen vinden het echter een moeilijk onderwerp om over te praten.

In de Sint Maartenskliniek voor de afdelingen Reumatologie en Revalidatie (dwarslaesie afdeling) is een verpleegkundige gespecialiseerd met de aantekening seksualiteit om het beantwoorden van vragen op het gebied van seksualiteit die kunnen ontstaan bij het krijgen van een ziekte of handicap. In een gesprek met uw arts kan duidelijk worden of een consult met de seks-counselor wenselijk is.