Seksualiteit is een onderdeel van ieders leven en kan mede de kwaliteit van het leven bepalen. Een ziekte of handicap kan veel invloed hebben op de seksualiteit. Veel mensen vinden het echter een moeilijk onderwerp om over te praten.

In de Sint Maartenskliniek voor de afdelingen Reumatologie en Revalidatie is een verpleegkundige gespecialiseerd in het omgaan met problemen op het gebied van seksualiteit bij een ziekte of handicap. In een gesprek met uw arts kan duidelijk worden of een consult met de seks-counselor wenselijk is.