In de Sint Maartenskliniek hechten we veel waarde aan de veiligheid en het welbevinden van onze patiënten. Daarom zijn we alert op signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

De wet schrijft ons voor een meldcode Huiselijk geweld en Ouderenmishandeling te hanteren. Hier handelen wij ook naar. Deze code beschrijft welke stappen wij moeten nemen wanneer huiselijk geweld of ouderenmishandeling wordt gesignaleerd. Op deze pagina leest u hoe de Sint Maartenskliniek deze signalering aanpakt.