Toestemming voor delen en/of opvragen van medische gegevens

Zorgaanbieders kunnen informatie over uw gezondheid elektronisch met elkaar delen. Het delen van uw medische gegevens mag alleen als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Op deze pagina lees je waarom het van belang is dat u deze toestemming geeft en wat er precies met uw gegevens gebeurt.

Ja dat mag, maar alleen als u dat goed vindt.

De juiste zorg met de juiste informatie. Bezoekt u een zorgverlener, bijvoorbeeld uw (huis)arts of een arts in een ziekenhuis? Dan houdt deze zorgverlener een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie. Zoals informatie over uw gezondheidsklachten en hoe die worden behandeld.

Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de huisarts op de huisartsenpost, een specialist in een nieuw ziekenhuis of een andere apotheek. Dan is het wenselijk dat deze nieuwe zorgverlener uw medische gegevens kan bekijken. Want met de juiste, complete en actuele informatie over u kan hij u de juiste zorg geven.

Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Uw zorgverleners mogen uw medische gegevens niet zomaar delen met andere zorgverleners. Dat mag alleen als u daar speciaal toestemming voor geeft. Een andere zorgverlener kan uw medische gegevens van de Sint Maartenskliniek alleen bekijken met uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.

Het delen van uw gegevens gebeurt via speciale computernetwerken voor de zorg. Deze computernetwerken noemen we ook wel uitwisselingssystemen. Deze computernetwerken zijn goed beveiligd. Alleen zorgaanbieders die voldoen aan strenge beveiligingseisen, mogen deze netwerken gebruiken. De Sint Maartenskliniek is aangesloten op een aantal van deze uitwisselingssystemen.

Als u toestemming geeft kunnen andere zorgaanbieders, waarmee de Sint Maartenskliniek een uitwisselingssysteem heeft, toegang tot - een deel van - uw medische gegevens krijgen. In de toekomst komen daar mogelijk ook andere zorgaanbieders en uitwisselingssystemen bij. Niet alle zorgverleners mogen uw medische gegevens inzien. Alleen zorgverleners die u behandelen. En alleen als dit nodig is voor uw behandeling.

U kunt deze toestemming zelf regelen in ons online patientenportaal mijnmaartenskliniek of een medewerker van de Sint Maartenskliniek kan deze toestemming aan u vragen:

  • U geeft uw toestemming via ons online patiëntenportaal mijnmaartenskliniek, de eerste keer dat u inlogt.

De Sint Maartenskliniek bewaart uw toestemming in het systeem. Vanaf dat moment mag de Sint Maartenskliniek bepaalde gegevens delen met andere zorgaanbieders via uitwisselingssystemen.

Geeft u geen toestemming of heeft u bezwaar? Dan kunnen andere zorgverleners buiten de Sint Maartenskliniek deze gegevens niet bekijken. Ook niet in noodsituaties.

U kunt uw toestemming altijd intrekken. Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet meer bekijken. U kunt zich melden aan de balie en vragen naar het wijzigingsformulier. Hiervoor heeft u een geldig legitimatiebewijs zoals een ID-kaart, paspoort of rijbewijs nodig.

De Sint Maartenskliniek kan met uw toestemming verschillende gegevens uit uw medisch dossier delen met andere zorgverleners. Niet alle gegevens zijn nodig of relevant voor een andere behandelaar. Alleen de gegevens die relevant zijn worden gedeeld. Wat in een bepaalde situatie relevant is, wordt bepaald door afspraken die zorgverleners maken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de volgende gegevens:

  • Behandelplannen: Dit zijn bijvoorbeeld de voorgeschiedenis, behandelplan, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen en correspondentie.
  • Medicijngegevens bestaan uit medicijnen die u bij uw apotheken heeft meegekregen. Ook worden uw overgevoeligheden, intoleranties en allergieën gedeeld.
  • Uitslagen en beelden. Het betreft hier bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen, röntgenfoto’s en scans.

Uw zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van uw medisch dossier.

De Sint Maartenskliniek maakt gebruik van een of meer goed beveiligde uitwisselingssystemen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die aan strenge aansluiteisen voldoen. Zorgverleners van de Sint Maartenskliniek mogen alleen met uw toestemming gegevens beschikbaar stellen via deze systemen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die de Sint Maartenskliniek voor uitwisseling gebruikt. U hoeft niet voor elk uitwisselingsysteem apart toestemming te regelen. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het uitwisselingssysteem, ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgverleners.

Voorbeelden van uitwisselingssystemen die de Sint Maartenskliniek gebruikt (geen compleet overzicht):

  • Landelijk Schakelpunt (LSP). De Sint Maartenskliniek gebruikt voor het delen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen het Landelijk Schakelpunt (LSP).
  • Regionaal uitwisselingssysteem. Voor het uitwisselen van behandelgegevens, medicatiegegevens, uitslagen en beeldvorming kan de Sint Maartenskliniek gebruik maken van een regionaal uitwisselingssysteem voor zorginstellingen (XDS).

Als u toestemming geeft voor het delen van gegevens geldt dit voor alle gegevens uit de Sint Maartenskliniek; het is niet mogelijk hiervoor bepaalde gegevens af te schermen. Als u niet wilt dat alle gegevens vanuit de Sint Maartenskliniek worden gedeeld met anderen, maar bijvoorbeeld alleen gegevens over bepaalde episodes of bepaalde afdelingen, dan is een andere vorm van uitwisseling aangewezen. U kunt dan bijvoorbeeld de gegevens die u wilt delen opvragen bij uw zorgverlener/downloaden uit het patiëntenportaal mijnmaartenskliniek en zelf bepalen met wie u deze gegevens wilt delen.

Als Sint Maartenskliniek bereiden we ons voor op de digitale toekomst.

In de toekomst zullen wij ons aansluiten bij Mitz. In de online omgeving genaamd MijnMitz kunt u de door u gegeven toestemmingen bij alle bij Mitz aangesloten zorgorganisaties bekijken, bijhouden en eventueel weer intrekken. Daarmee heeft u een goed overzicht van alle toestemmingen die u gegeven heeft.

Nadat de Sint Maartenskliniek is aangesloten, geldt dat dus ook voor uw gegeven toestemming aan de Sint Maartenskliniek. Tot aan de aansluiting bij Mitz, wordt de toestemming vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier.

Als u de Sint Maartenskliniek toestemming geeft voor het gebruik van uw e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer, kunnen wij uw e-mailadres en/of mobiel telefoonnummer gebruiken om afspraakbrieven, vragenlijsten en andere correspondentie rondom uw behandeling naar u te sturen. Medische gegevens kunt u bekijken binnen het patiëntenportaal mijnmaartenskliniek, en u krijgt via e-mailadres of mobiel telefoonnummer toegang tot uw eigen dossier of applicaties in het kader van uw behandeling, waarbij de inhoud beschermd is met een inlogaccount.

Dat kunt u zelf in het patiëntportaal mijnmaartenskliniek onder 'Mijn gegevens'.

U kunt uw toestemming voor het wijzigen of intrekken aan ons doorgeven via telefoonnummer (024)365 99 11

De Sint Maartenskliniek neemt alle nodige zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens en zal uw e-mailadres alleen aan derden verstrekken in het kader van uw behandeling in de Sint Maartenskliniek. Deze derden zullen u alleen in opdracht van de Sint Maartenskliniek benaderen (bijvoorbeeld voor een tevredenheidsonderzoek over uw behandeling in onze kliniek). Voor de inzet van derden zijn strikte contractuele afspraken gemaakt t.a.v. de geheimhouding van uw gegevens. Het staat u uiteraard vrij niet te reageren op dergelijke verzoeken. Bekijk hier meer informatie over privacy. 

 

Tijdens uw bezoek aan onze kliniek verzamelen wij allerlei medische gegevens van u. Deze medische gegevens kunnen anoniem worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en wetenschappelijk onderzoek. Soms is het voor onderzoek of behandeling nodig dat u lichaamsmateriaal afstaat, zoals bloed, urine of botweefsel. Overgebleven lichaamsmateriaal (dat wil zeggen restweefsel) dat niet meer nodig is voor uw eigen medische behandeling kan wel waardevol zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Voor medisch wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitscontroles met anonieme reeds verzamelde medische gegevens en restweefsel heeft de onderzoeker geen expliciete toestemming van u nodig. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van deze medische gegevens, dan kunt u dit melden bij uw behandelend arts.

Soms vraagt de Sint Maartenskliniek u om handelingen te verrichten of extra lichaamsmateriaal af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Op dat wetenschappelijk onderzoek is de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) van toepassing. In deze gevallen zal er schriftelijk toestemming aan u worden gevraagd.

Toestemming voor kinderen

  • Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming geven.
  • Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moeten ouder of voogd samen met het kind toestemming geven.
  • Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan kan uw kind zelf toestemming geven.