Zorg na opname

Wanneer u na uw opname in de Sint Maartenskliniek naar huis mag, kan het voorkomen dat de opvang thuis niet altijd even makkelijk in te vullen is. Wanneer er meer zorg nodig blijkt, of u voelt zich thuis bijvoorbeeld nog niet veilig, kan de Sint Maartenkliniek helpen een plaats in een bungalow, verpleeghuis of (zorg)hotel te regelen. Wat de mogelijkheden zijn, hangt af van uw indicatie: heeft u een indicatie en daarmee recht op aanvullend verblijf met zorg of betaalt u uw verblijf met zorg zelf?

Een verpleegkundige inventariseert een aantal dagen na uw operatie wat u nodig heeft aan zorg. Indien van toepassing zorgt de transferverpleegkundige dat de indicatie wordt aangevraagd en de zorg met verblijf wordt geregeld.

Wilt u zelf betalen voor bijvoorbeeld een (zorg)hotel om rustig te herstellen van uw operatie? Een aantal verzekeraars vergoedt een (aantal dagen) verblijf met zorg afhankelijk van uw polis. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.