Voor verwijzers

Hoe wij uw gegevens beheren

We doen ons uiterste best om uw gegevens actueel te houden in ons informatiesysteem. Daarom is het belangrijk om bij wijzigingen in uw praktijk uw gegevens tijdig bij de juiste instanties en bij ons door te geven.

Hoe beschikken wij over uw gegevens?
Zoals de meeste ziekenhuizen verwerken wij maandelijks uw gegevens automatisch via Vektis. Zorg ervoor dat u eerst uw gegevens en mutaties bij Vektis maar ook ZorgDomein, Edifact en Kamer van Koophandel doorgeeft! Daarnaast kunt u gebruik maken van onderstaande wijzigingsformulier bijvoorbeeld bij praktijkovername. Dan beschikken wij ook over de correcte informatie.

Koppeling AGB code bij uw Edifact-nummer
Verslagen versturen wij digitaal via Edifact. Het is hiervoor van belang om uw AGB code in te vullen bij uw Edifact-abonneegegevens bij Zorgmail. Uw ABG code gekoppeld aan uw Edifactnummer gebruiken wij namelijk om te verifiëren dat het verslag naar de juiste persoon wordt gestuurd. Gebeurt dat niet? Dan ontvangt u de verslagen per post.

Patiëntengegevens overzetten
Is er sprake van praktijkovername of wijziging in samenstelling? Dan is het mogelijk om een groep patiënt over te zetten van de huidige huisarts naar de nieuwe huisarts. Gebruik hiervoor het onderstaande wijzigingsformulier.

Wijzigingsformulier