Videobellen met een vriend of familielid. Vanuit je stoel iets kopen op internet. Met een app je fietsprestaties delen. Handige technologische snufjes. Zeker als je ze inzet om de zorg te verbeteren en naar de mensen thuis te brengen.

Op heel veel momenten van de dag gebruiken we in Nederland ergens technologie voor. Thuis, maar ook als we op pad zijn, want er is bijna overal wifi en een snelle verbinding voor onze smartphone, laptop of tablet. De meeste mensen - ook ouderen - doen veel dingen online, zoals hun bankzaken of beeldbellen met de (klein)kinderen. Die digitale vaardigheid komt goed van pas nu de zorg grote stappen maakt met het integreren van diverse nieuwe zorgtechnologieën.

Gemakkelijk en efficiënt

Deze technische ontwikkelingen zorgen voor betere preventie en betere zorg, maar óók voor meer gemak en efficiëntie. Voor de patiënt én de zorgverlener. Dankzij technologie vindt steeds meer zorg thuis plaats. Patiënten hoeven daardoor niet meer een uur te rijden voor een afspraak van tien minuten. En als dat nodig is, kunnen zorgverleners de gezondheid van hun patiënten continu in de gaten houden. Zo kunnen ze tijdig ingrijpen om ernstige gezondheidsschade te voorkomen.

Effect van de operatie

Veel zorgorganisaties pionieren op dit moment met apps, sensoren en virtual reality. Beloftevolle digitale oplossingen die ons moeten helpen om bepaalde vormen van zorg bij de patiënten thuis te laten plaatsvinden. Ook de Sint Maartenskliniek is hier volop mee bezig. Een mooi voorbeeld is de Thuis app die we inzetten bij patiënten die een rugoperatie ondergaan. Hiermee kunnen onze behandelaars de gezondheid én mobiliteit van deze patiënten op afstand in de gaten houden. Dat gaat als volgt: de patiënt beantwoordt vóór en na de rugoperatie dagelijks een aantal vragen via de Thuis app. Ook vult de patiënt elke dag bepaalde meetgegevens in, zoals een pijnscore en de temperatuur. De betrokken zorgverleners evalueren en controleren de antwoorden en meetgegevens. Bij afwijkingen nemen ze contact op met de patiënt om te bespreken wat er nodig is.

De patiënt kan ook een stappenteller aan de Thuis app koppelen. Die gegevens vertellen onze zorgverleners hoe mobiel de patiënt vóór en na de ingreep is. Een mooie digitale toevoeging, die inzicht geeft in het effect van de operatie op de dagelijkse activiteit van de patiënt.

Meer beweging door technologie

Naast de stappenteller zijn er ook andere zogeheten ‘wearables’ om bepaalde activiteiten van patiënten mee te meten. Deze bandjes met sensoren geven zorgverleners waardevolle inzichten in hoeveel iemand beweegt en hoe iemand loopt. Dit kán resulteren in een beter behandelresultaat. Zorgverleners zetten technologie ook in om mensen te motiveren om meer te bewegen. Veel mensen houden namelijk van lijstjes en statistieken over zichzelf én het idee dat ze die statistieken zelf kunnen verbeteren door meer te bewegen. Bij sommige patiëntgroepen voegen we er bovendien nog een spelaspect (gamificatie) aan toe. Zoals bij de tieners met Cerebale Parese, die al gamend thuis hun schouder en ellenboog oefenen. Veel bewegen is goed voor iedereen. Als we dat digitaal kunnen stimuleren, dan is dat alleen maar mooi!

Dokter op een scherm

Beeldbellen met de dokter is een ander sprekend voorbeeld van meer zorg thuis door digitalisering. Tijdens de coronapandemie gebeurde dat natuurlijk op steeds grotere schaal. En inmiddels staat wel vast dat beeldbellen blijft bestaan – een uitkomst voor wie van ver komt en veel reistijd kwijt is. In principe mag de patiënt zelf kiezen voor een fysieke afspraak óf online afspraak. Natuurlijk alleen als de gezondheidssituatie het toelaat. Soms is bijvoorbeeld een lichamelijk onderzoek of beeldvormend onderzoek (röntgenfoto, MRI-scan etc.) noodzakelijk. Dat kan alleen in het ziekenhuis.

Technologie helpt u vooruit
Wij geloven in het principe ‘zorg in het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’. En als een patiënt thuis vooruit wil, kán technologie daar absoluut bij helpen. Vaak als aanvulling op de reguliere zorg. Soms als alternatief, bijvoorbeeld dankzij persoonlijke trainingsschema’s op maat. Laat twijfels en ‘downloaddrempels’ de voordelen van deze digitalisering van de zorg niet in de weg staan. Want deze technologische trein raast door en brengt ons bovenal betere – op maat gemaakte – zorg. In het ziekenhuis én thuis!