Rugpijn is voor veel mensen een probleem. Wat als er geen eenduidige oorzaak te vinden is en de rugpijn blijft? Of dat de medisch specialisten inschatten dat een operatie of pijnbehandeling de klachten niet zal verminderen? Dan biedt RealHealth uitkomst voor vele chronische rugpijnpatiënten. Nu kunnen de patiënten uit Woerden en omgeving sneller terecht bij het RealHealth-programma. Hoe werkt dat dan? En wat zijn de ervaringen met dit programma?

Versneld RealHealth intaketraject

Na een verwijzing van de huisarts komt de patiënt eerst op consult bij een arts van de Sint Maartenskliniek in Woerden. Waarna op dezelfde plek aansluitend een intakegesprek bij RealHealth kan plaatsvinden. “De meeste patiënten met chronische lage rugpijn hebben een lang zorgtraject achter de rug” constateert Marieke Soree, projectleider RealHealth. “Als voor deze patiënten het RealHealth-programma uitkomst kan bieden, is het fijn om snel te weten of zij inderdaad deel kunnen nemen aan het programma.” Vervolgens vindt de groepsbehandeling plaats in de omgeving van Nijmegen.

RealHealth-programma

De Sint Maartenskliniek biedt een unieke behandeling voor mensen met chronische rugpijnklachten. Niet door het zich te richten op het beïnvloeden van de rugpijn, maar op het verminderen van de negatieve gevolgen van de rugpijn. Deze multidisciplinaire groepsbehandeling onderscheidt zich door de vorm waarin wij deze aanbieden: twee intensieve weken waarbij de deelnemer aaneengesloten het programma volgt en verblijft in het nabijgelegen hotel. Na een maand en na een jaar vinden er follow-up momenten plaats, in de tussenliggende periode gaat de deelnemer zelf aan de slag met de geleerde handvatten.

Doelgroep

Inclusiecriteria

 • Chronische lage rugpijn klachten
 • Medisch gezien volledig belastbaar
 • Goed begrip en beheersing van de Nederlandse taal
 • Leeftijd: 18+

Exclusiecriteria

 • Medische diagnostiek niet afgerond
 • Actuele verslavingsproblematiek (drugs, alcohol)
 • Op de voorgrond tredende psychiatrische problematiek
 • Het hebben van een neurostimulator
 • NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Praktische informatie

Verwijzing via ZorgDomein:

 • Orthopedie > Gewrichten aandoeningen > Lage Rug Sacrum
 • Anesthesiologie > Pijn- en palliatieve geneeskunde > Chronische pijn

Voor meer informatie over het RealHealth pijnmanagementprogramma zie: www.realhealth.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van RealHealth: 024 684 16 40 of via: realhealth@maartenskliniek.nl.

Casus

Situatie

Via de orthopeed van de Sint Maartenkliniek zien wij mevrouw A. (45 jaar) op intakegesprek bij RealHealth. We zien een vrouw die reeds jarenlang rugpijnklachten heeft en hiervoor allerlei hulpverleners heeft geconsulteerd; fysio-, manueeltherapeut, osteopaat, mensendieck. Echter hebben deze behandelingen haar tot op heden onvoldoende opgeleverd. De orthopeed van de Sint Maartenskliniek heeft uitgebreid medisch onderzoek gedaan naar haar rugklachten en vastgesteld dat zij medisch uitbehandeld is. Ze mag haar rug wel normaal belasten. Mevrouw geeft aan dat ze vastloopt in haar dagelijks functioneren. De pijn is geleidelijk steeds overheersender geworden, wat een negatieve invloed heeft op haar stemming en kwaliteit van leven. Ze vermijdt activiteiten uit angst voor een toename in pijnklachten.

Analyse

In het intakegesprek blijkt dat de behandeling van RealHealth perfect aansluit op de hulpvraag van mevrouw A.: ze wil dat de rugklachten minder belemmerend zijn in haar functioneren. Ze wil weer kunnen hardlopen, dagjes uit met het gezin en haar werk als verpleegkundige kunnen blijven uitvoeren.

Behandeling

Na twee intensieve weken behandeling, met verblijf in het nabijgelegen hotel geeft mevrouw aan inzicht te hebben in haar functioneren. Ze weet hoe ze betekenisvolle activiteiten kan opbouwen en dat geeft haar hoop voor de toekomst.
We zien mevrouw weer terug tijdens de twee follow-up momenten na een maand en een jaar.

Resultaat

Mevrouw geeft na afloop van de behandeling aan dat de rugpijn niet meer op de voorgrond staat in haar leven. De pijn is nog steeds in meer of mindere mate aanwezig, maar belemmert haar niet meer in haar functioneren. Ze heeft meer energie voor haar werk, heeft het hardlopen weer opgepakt en ze onderneemt meer activiteiten met haar gezin.

Contactwww.realhealth.nl

Patiënt direct verwijzen?
realhealth.nl/aanmelden/

Meer zien?
youtu.be/ZhuZUC4Qtak