Artikeloverzicht

Virtual Reality om de zorg te verbeteren

Virtual Reality (VR) groeit wereldwijd in rap tempo. Ook binnen de gezondheidszorg. De Sint Maartenskliniek heeft de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met VR op verschillende afdelingen.

Wat is Virtual Reality (VR)?

Met een VR-bril verplaats je jezelf naar een ‘virtuele wereld’: zodra je de bril op zet, kun je 360 graden om je heen kijken en bijvoorbeeld rondkijken tussen de olifanten, een ontspanningsoefening doen of een bepaalde stad bezoeken.

Waar gebruiken wij VR voor?

De ‘virtuele wereld’ om je heen leidt je af van de behandeling. Daardoor kan VR effectief zijn in het verminderen van pijn, angst, stress en medicatie. Ook kan het meer ontspanning bieden. Wereldwijd hebben al veel wetenschappelijke onderzoeken deze effecten aangetoond. Daarom zetten we de VR-bril in bij verschillende behandelingen en op verschillende afdelingen. VR leidt patiënten bijvoorbeeld af van de pijn die zij ervaren tijdens een behandeling. Ook zetten we VR in om patiënten te stimuleren om op speelse wijze specifieke bewegingen te maken die de mobiliteit verbeteren.

VR voor betere revalidatie

Op het gebied van revalidatie wil de Sint Maartenskliniek nieuwe VR-toepassingen ontwikkelen die patiënten verder in beweging kunnen brengen. We leiden hiervoor een Europees consortium, met partners uit de industrie, universiteiten en revalidatieklinieken uit vier verschillende landen. Voor het project dat hierbij hoort (VR4REHAB), kreeg het consortium € 2,4 miljoen subsidie. Binnen het VR4REHAB-programma dagen we ontwikkelaars, kennisinstellingen en revalidatieklinieken uit om VR-revalidatietools te ontwikkelen, die aansluiten op de behoeften van patiënten en hun therapeuten. Tegelijkertijd wordt het effect van deze VR-therapie bij patiënten onderzocht.

Projectleider Remco Hoogendijk, tevens Innovatiemanager van de Sint Maartenskliniek: “VR biedt ongelofelijke kansen om therapie leuk te maken. En op die manier kunnen we de therapietrouw vergroten. Daarnaast bieden digitale (VR) games, aangevuld met sensoren, de kans om beter te meten wat er gebeurt met de patiënt tijdens de oefeningen. Bovendien moet het allemaal compact en draagbaar worden. Nu oefenen onze patiënten bijvoorbeeld nog op de omvangrijke GRAIL loopsimulator in de kliniek; ik wil die GRAIL straks mee naar huis kunnen geven.”

VR voor pijnvermindering

Op verschillende afdelingen zetten we VR-brillen in om patiënten af te leiden van hun pijn of om ze te ondersteunen als ze angstig zijn. Onze afdeling Anesthesiologie heeft een proefproject uitgevoerd met VR-brillen bij ongeveer dertig patiënten die net geopereerd waren. Als patiënten na de operatie pijn hebben, duurt het soms even voordat de medicatie optimaal werkt. Om die tijd te helpen overbruggen, zetten we de VR-brillen in. VR leidt patiënten namelijk direct af van de pijnklachten.

Daarnaast gebruikt ons Pijnbehandelcentrum de VR-bril structureel bij patiënten die een Qutenza-behandeling ondergaan. Deze behandeling kan als zeer pijnlijk worden ervaren. Ook in dit geval leidt VR de patiënt af van de pijn, die daardoor de behandeling als prettiger ervaart.