Wat een mooi nieuws! De Sint Maartenskliniek is door Effectory opnieuw onderscheiden als World-class Workplace. Wij hebben dit label gekregen omdat uit onderzoek blijkt dat medewerkers de Maartenskliniek als werkgever bovengemiddeld waarderen. Met name het percentage medewerkers dat de Maartenskliniek aanraadt als werkgever is erg hoog. 

Wendy Koster, manager P&O, is erg trots op deze resultaten: “Het is geweldig om te merken dat onze mensen zo tevreden zijn. Wat er echt uitspringt is de goede onderlinge samenwerking, de patiëntgerichtheid en de excellente zorg die we hier samen bieden. We behoren tot de wereldtop maar zijn tegelijkertijd een klein en overzichtelijk ziekenhuis waar je gemakkelijk bij elkaar binnenloopt. Die combinatie spreekt veel collega’s aan."

Aandacht voor vitaliteit
Uit het onderzoek blijkt verder dat-  ten opzichte van de vorige meting - minder collega’s een hoge werkdruk ervaren en dat gemerkt wordt dat er aandacht is voor vitaliteit. Koster: “Dit is iets waar we hard aan gewerkt hebben de afgelopen tijd. Het is fijn dat we dit in de uitkomsten terugzien. Hetzelfde geldt voor leiderschap. Daarmee scoren we fors boven de benchmark.”

Blijven verbeteren
“Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Zo scoren we minder goed op de samenwerking tussen teams, de waardering uit de organisatie en het delen van informatie. Het is waardevol om deze feedback te krijgen. Hier leren we van en zo weten we waar we aan moeten werken.”

Echte ambassadeurs!
Tot slot; uit het onderzoek blijkt dat de Maartenskliniek een eNPS (employer Net Promoter Score) van 31,9 heeft. Aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde van 5,5. Koster: “Dit zegt iets over de mate waarin medewerkers de Maartenskliniek aanraden als werkgever. Van de 813 medewerkers die de vragenlijst hebben ingevuld, geeft 45% een 9 of een 10 als antwoord op deze vraag. Dat is - net als bij de vorige meting - opvallend hoog. Onze medewerkers zijn echte ambassadeurs en daar zijn we heel blij mee.”

Over World-class Workplace

World-class Workplace, voorheen in Nederland bekend als Beste Werkgevers, is 15 jaar geleden gelanceerd en inmiddels uitgegroeid tot Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. World-class Workplaces worden door hun medewerkers hoger beoordeeld dan hun branchegenoten op goed werkgeverschap.
Het keurmerk is gratis en niet te koop, organisaties kunnen het alleen verdienen door een goede beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor sollicitanten het bewijs is dat ze bij een goede werkgever terecht komen.

In april 2022 heeft Effectory een World-class Workplace-scan uitgevoerd voor Sint Maartenskliniek. 1408 medewerkers waren hiervoor uitgenodigd. Hiervan deelden 813 hun feedback en beoordeelden zij het werkgeverschap van Sint Maartenskliniek. Organisaties ontvangen het World-class Workplace-label (Beste werkgevers) wanneer ze boven de benchmark-gemiddeldes scoren op eNPS- en werkgeverschap. Voor het laatste wordt gekeken naar: trots zijn op de organisatie, de directie, waardering en trots zijn op het eigen werk

Ook werken aan bewegingsvrijheid?