Gepubliceerd op: 05-08-2021

Op 3 augustus heeft de Sint Maartenskliniek fantastisch nieuws ontvangen: onze subsidieaanvraag bij het programma TopZorg van ZonMw voor onderzoek voor het Loop Expertise Centrum (LEC) is gehonoreerd. We hebben de maximale score -zeer goed en zeer relevant- ontvangen op alle onderdelen. Hiermee ontvangen we een subsidie van maximaal € 3.000.000,- voor de duur van 48 maanden. Met dit bedrag kunnen we het LEC de komende vier jaar verder op de kaart zetten. Het programma TopZorg is bedoeld voor niet-UMC’s in Nederland die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en deze functie willen versterken. Dit toont aan hoe bijzonder de zorg van het LEC is.

De complexe loopproblemen die het LEC behandelt, worden vaak veroorzaakt door neurologische aandoeningen zoals een beroerte (CVA), dwarslaesie of een zenuw- of spierziekte.
Op de mobiliteitspoli van het LEC stelt een multidisciplinair team van specialisten een diagnose met een indicatie voor een behandeling. Als er sprake is van een complex loopprobleem vindt er aanvullende diagnostiek plaats door nauwkeurige metingen in ons 3D-gangbeeldlab. De vervolgstap is een gecombineerd spreekuur met een revalidatiearts en orthopedisch chirurg om samen met de patiënt een onderbouwde keuze te maken voor een behandeling en het revalidatietraject. Door uitgebreide behandelopties, de onderlinge samenwerking tussen specialismes, vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en innovatie, zijn patiënten met loop- en balansproblemen in het LEC in zeer goede handen.

Subsidie voor onderzoek

Onderzoek speelt in het LEC een zeer belangrijke rol. Door onderzoek verbeteren we onze behandelingen continu en komen we tot innovaties in de zorg. De subsidie gebruiken we dus om onderzoek te doen, de resultaten toe te passen in de zorg en zorgprofessionals, patiënten, en mantelzorgers op te leiden. Met behulp van nieuwe technologie verbeteren we de revalidatie in de kliniek, en ook thuis, of bij een zorgaanbieder in de buurt. Daarnaast zetten we nieuwe technologie in om de uitgebreide analyse van het loopprobleem te verbeteren en sneller uit te kunnen voeren. In ons onderzoek willen we ook aantonen dat de zorg voor onze patiënten met complexe loopproblemen het gewenste resultaat oplevert, terwijl de kosten niet stijgen. Al met al zal de subsidie dus leiden tot directe winst voor de patiënten.

Noel Keijsers, hoofdaanvrager, spreekt over een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het LEC. Net als dat de behandeling van patiënten in het LEC is deze subsidie het resultaat van een teamprestatie.