Ondersteunende zorg

Medicijn tegen trombose

Aansluitend aan de operatie zult u dagelijks fraxiparine moeten gebruiken om een trombosebeen te voorkomen.

Gebruik van fraxiparine

Afhankelijk van de operatie die u heeft gehad en uw medische voorgeschiedenis, moet u na de operatie fraxiparine gebruiken. Dit is het geval wanneer u na de operatie niet goed kunt mobiliseren (lopen). In de meeste gevallen is dit tot 4 weken na de operatie. Als u na de operatie in het gips moet en het been niet mag belasten, moet u gedurende de onbelaste gipsperiode fraxiparine gebruiken. Vaak duurt dit na een voet/enkel-operatie 4 of 6 weken. Heeft u gips waarmee u wel mag lopen? Dan hoeft u geen fraxiparine te gebruiken.  

Heeft u na de operatie last van een gezwollen arm of been, pijn in de arm of het been, last van kortademigheid of pijn op de borst? Neem dan direct contact op met de orthopedisch consulent van de Sint Maartenskliniek via telefoonnummer (024) 365 96 59. Bent u in Woerden onder behandeling, dan belt u (024) 365 9575.

Noodzaak van fraxiparine

Na een orthopedische operatie is er een groter risico op het ontstaan van stolsels in het bloed (trombose). Deze stolsels vormen zich meestal in de benen, maar kunnen ook in de armen of longvaten ontstaan. fraxiparine gaat de vorming van stolsels tegen. Het is daarom belangrijk dat u dit medicijn na de operatie gaat gebruiken.

De toedieningsvorm van fraxiparine

Fraxiparine zit in een vloeistof in een injectiespuit. Per dag spuit u de totale vloeistof van één injectiespuit onderhuids in. De verpleegkundige op de verpleegafdeling zal u instrueren over de wijze van toediening van de medicatie.

Hieronder ziet u ook een instructiefilmpje voor het zelf toedienen van fraxiparine.

Instructie Fraxiparine wegwerpspuit

Maartensapotheek

U kunt fraxiparine met een recept ophalen bij de Maartensapotheek, de poliklinische apotheek van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De Maartensapotheek bevindt zich vlakbij de hoofdingang van de Sint Maartenskliniek. Fraxiparine is ook verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.