Menu

Aansluitend aan de operatie zult u dagelijks enoxaparine (Clexane) moeten gebruiken om een trombosebeen te voorkomen.

Gebruik van enoxaparine

Afhankelijk van de operatie die u heeft gehad en uw medische voorgeschiedenis, moet u na de operatie enoxaparine gebruiken. Dit is het geval wanneer u na de operatie niet goed kunt mobiliseren (lopen). In de meeste gevallen is dit tot 4 weken na de operatie. Als u na de operatie in het gips moet en het been niet mag belasten, moet u gedurende de onbelaste gipsperiode enoxaparine gebruiken. Vaak duurt dit na een voet/enkel-operatie 4 of 6 weken. Heeft u gips waarmee u wel mag lopen? Dan hoeft u geen enoxaparine te gebruiken.  

Heeft u na de operatie last van een gezwollen arm of been, pijn in de arm of het been, last van kortademigheid of pijn op de borst? Neem dan direct contact op met de orthopedisch consulent van de Sint Maartenskliniek via telefoonnummer (024) 365 96 59. Bent u in Woerden onder behandeling, dan belt u (024) 365 9575.

Noodzaak van enoxaparine

Na een orthopedische operatie is er een groter risico op het ontstaan van stolsels in het bloed (trombose). Deze stolsels vormen zich meestal in de benen, maar kunnen ook in de armen of longvaten ontstaan. Enoxaparine gaat de vorming van stolsels tegen. Het is daarom belangrijk dat u enoxaparine na de operatie gaat gebruiken.

De toedieningsvorm van enoxaparine

Enoxaparine zit in een vloeistof in een injectiespuit. Per dag spuit u de totale vloeistof van één injectiespuit onderhuids in. De verpleegkundige op de verpleegafdeling zal u instrueren over de wijze van toediening van enoxaparine.

Instructie zelfinjectie met enoxaparine

Stap 1: Het losscheuren van de verpakking
Neem de dubbelverpakking uit de doos. Houd de verpakking zo dat het grijze dopje naar beneden wijst. Buig de perforatielijn een aantal keren en scheur de strips van elkaar.

Stap 2: Het openen van de strip
Houd de verpakking nog steeds zo dat het grijze dopje naar beneden wijst. Verwijder het afdekpapier aan de achterzijde van boven naar beneden.

Stap 3: Het gereedmaken van de injectiespuit
Verwijder voorzichtig de naalddop door hem stevig recht van de injectiespuit af te trekken. Gooi de dop vervolgens weg. Let op: De wegwerpspuit is klaar voor gebruik. Verwijder de aanwezige lucht niet.

Stap 4: Het injecteren
Bepaal de plaats voor de injectie: aan de voor- of buiten- kant van uw middel of in uw bovenbeen. Kies niet telkens dezelfde plek maar wissel af. Spuit niet in de streek rond uw navel, nabij littekens of wonden; bent u geopereerd aan uw heup, knie of voet, spuit dan niet in het geopereerde been. Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger. Breng de naald rechtstandig in de huidplooi en spuit de vloeistof in.

Stap 5: Na het injecteren
Nadat u de vloeistof heeft ingespoten, trekt u de naald langzaam terug en laat u de huidplooi los. Houdt de zuiger ingedrukt. Niet nawrijven op de plek van de injectie. Het kan daar een beetje nabloeden. Druk in dat geval enige minuten met uw vingers op de betreffende plek.

Stap 6: Het weggooien van de injectiespuit
Na het toedienen van de enoxaparine gooit u de spuit in de naaldencontainer die u heeft meegekregen uit het ziekenhuis. Na gebruik van alle injectiespuiten kunt u die container afgeven bij de Maartensapotheek of uw eigen apotheek.

Maartensapotheek

U kunt enoxaparine met een recept ophalen bij de Maartensapotheek, de poliklinische apotheek van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De Maartensapotheek bevindt zich vlakbij de hoofdingang van de Sint Maartenskliniek. Enoxaparine is ook verkrijgbaar bij uw eigen apotheek.