Tijdens de opname kunnen uw bloedsuikers gaan schommelen, bijvoorbeeld omdat u nuchter moet zijn voor de operatie, omdat uw diabetesmedicatie aangepast wordt rondom de operatie, maar ook als gevolg van de operatie zelf.

Om uw herstel na de operatie en de wondgenezing zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat uw bloedsuikergehalte rondom de operatie goed geregeld is. Hier leest u wat voor u van belang is in de voorbereiding op uw bezoek.

Onze behandeling