Download dit plan

Beeldgeleide interventie

Wanneer u last heeft van pijnklachten in een gewricht of een slijmbeurs-, peesschede- of gewrichtsontsteking, kunt u met uw behandelend arts afspreken om op de afdeling Radiologie van de Sint Maartenskliniek een beeldgeleide interventie te laten doen.

Bij dit onderzoek wordt onder radiologische beeldvorming (echo, doorlichting of CT) heel gericht de plaats aangeprikt, waarvan wordt verwacht dat dit de oorzaak is van uw klachten. Daarbij wordt een kortwerkende verdovende vloeistof en vaak ook een ontstekingsremmer ingespoten.

Uw behandelend arts kan dit onderzoek gebruiken als een test om te kijken of de aanwezige pijnklachten na een injectie verminderen of zelfs verdwijnen. In dit geval werkt het onderzoek vooral als u op het moment van onderzoek pijn heeft.

Daarnaast kan uw behandelend arts dit onderzoek gebruiken om een ontsteking van slijmbeurzen, pezen, peesschedes en gewrichten te behandelen.

Behandeling/onderzoek

print

Voor het onderzoek krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Wij vragen u om de vragenlijst tijdig in te vullen en de daarop aangegeven instructies op te volgen. Deze vragenlijst dient u op de dag van het onderzoek mee te nemen. Dit geldt ook als u al vaker een injectie op Radiologie heeft gehad. Mochten er bij uw afspraak nog onduidelijkheden zijn over de vragenlijst kan het zijn dat de radioloog beslist dat het onderzoek, voor uw eigen veiligheid, niet kan plaatsvinden. U kunt deze vragenlijst hier downloaden.

Als u specifiek komt voor een injectie van het schouder- of heupgewricht, mag u alleen de bloedverdunners Acetylsalicylzuur/Carbasalaatcalcium (aspirine/ascal) blijven gebruiken. Met andere antistollingsmedicijnen zult u voor dit onderzoek tijdelijk moet stoppen. Doe dit wel altijd in overleg met de arts die u deze medicijnen heeft voorgeschreven, en nooit op eigen initiatief.
Mocht stoppen niet mogelijk zijn, dan kunt u het beste opnieuw overleggen met de arts die dit onderzoek voor u heeft aangevraagd.
Bij alle andere gewrichten mag u uw bloedverdunners blijven gebruiken.
Verder kunt u van tevoren normaal eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op door te bellen naar (024) 3659 890.

print

Wanneer u komt voor een beeldgeleide interventie kunt u zich melden op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie. Zorg dat u de uitnodiging bij u heeft, de “screeningslijst behandeling met injectie” en uw medicijnkaart (als u die bezit). Als het nodig is, laat de medewerker Radiologie u voorafgaand aan het onderzoek een pijnscoreformulier invullen.

print

Allereerst wordt de aan te prikken regio in beeld gebracht met echo, doorlichting of CT. De radioloog bepaalt op basis van deze beelden de toegangsroute. Vervolgens wordt de huid gedesinfecteerd. De naald wordt heel precies naar de aan te prikken regio gebracht. Dit wordt gecontroleerd met echo- of CT-beelden of (in geval van een doorlichtonderzoek) met behulp van een kleine hoeveelheid röntgencontrast of lucht. Daarna wordt een verdovende vloeistof en eventueel ook een ontstekingsremmend middel ingespoten. Deze laatste begint na twee tot drie dagen te werken en kan bijwerkingen veroorzaken: een warm aanvoelend gezicht gedurende een paar dagen en opvliegers of verstoring van de menstruatie bij vrouwen.

Het onderzoek kan pijnlijk zijn, maar dat verschilt van persoon tot persoon. In totaal duurt deze behandeling ongeveer 15 tot 20 minuten. U kunt wat napijn hebben, we zullen u tijdens de behandeling hierover informeren.

Bijwerkingen zijn bij dit onderzoek hoogst zelden. Mocht er toch een flinke zwelling, roodheid of koorts optreden, neemt u dan contact met ons op door te bellen naar: (024) 365 96 59.

print

Als de specialist dat heeft aangevraagd blijft u na de toediening van de verdovende vloeistof nog een tijdje in het ziekenhuis om uw pijn te beoordelen. U maakt dan de bewegingen die het meeste pijn doen en vult dit in op een pijnscoreformulier.

Hierna kunt u naar huis. Het bij u aangevraagde radiologisch onderzoek kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek niet zelf mag rijden. Ook als u met het openbaar vervoer reist, is het verstandig om een begeleider mee te nemen. Over de eventueel toegediende contrastvloeistof hoeft u zich geen zorgen te maken, die verdwijnt vanzelf uit uw lichaam.

Wanneer u met een ontstekingsremmer bent ingespoten en u heeft diabetes, dan is ons advies om gedurende enkele dagen uw bloedsuiker een paar keer per dag te controleren, in verband met kans op schommelingen.

print

Uw behandelend arts zal over de uitkomst van het onderzoek met u contact opnemen.