Download dit plan

Caudografie

Wanneer u problemen heeft in uw onderrug en het vermoeden bestaat dat dit te maken heeft met een gebrek aan ruimte voor de zenuwwortels in het wervelkanaal, kunt u met uw behandelend arts afspreken om op de afdeling Radiologie van de Sint Maartenskliniek een caudografie te laten doen.

Dit is een radiologisch onderzoek om na te gaan of de ruimtes in het wervelkanaal van uw onderrug nog groot genoeg zijn.

Onze behandeling

print

Een caudografie bestaat uit twee onderzoeken.

Voor het eerste onderzoek, de injectie, krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Wij vragen u om de vragenlijst tijdig in te vullen en de daarop aangegeven instructies op te volgen. Deze vragenlijst dient u op de dag van het onderzoek mee te nemen. Dit geldt ook als u al vaker een invasieve behandeling op Radiologie heeft gehad. Mochten er bij uw afspraak nog onduidelijkheden zijn over de vragenlijst kan het zijn dat de radioloog beslist dat het onderzoek, voor uw eigen veiligheid, niet kan plaatsvinden. U kunt deze vragenlijst hier downloaden.

U mag alleen de bloedverdunners Acetylsalicylzuur/Carbasalaatcalcium (aspirine/ascal) blijven gebruiken. Met andere antistollingsmedicijnen zult u voor dit onderzoek tijdelijk moet stoppen. Doe dit wel altijd in overleg met de arts die u deze medicijnen heeft voorgeschreven, en nooit op eigen initiatief.
Mocht stoppen niet mogelijk zijn, dan kunt u het beste opnieuw overleggen met de arts die de caudografie voor u heeft aangevraagd.

Verder kunt u van tevoren normaal eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Het tweede onderzoek is het CT-onderzoek.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op door te bellen naar (024) 3659 890

print

Wanneer u komt voor een caudografie kunt u zich melden op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie. Zorg dat u de uitnodiging bij u heeft, de “screeningslijst behandeling met injectie” en uw medicijnkaart (als u die bezit).

Trek gemakkelijke kleding aan tijdens het onderzoek en laat metalen voorwerpen, zoals sieraden en horloges zo veel mogelijk thuis.

print

U wordt voor het onderzoek door een laborant de doorlichtkamer binnengeroepen voor de injectie. U komt in zijligging op de onderzoekstafel te liggen met uw knieën opgetrokken. De te behandelen plaats wordt eerst ontsmet en afgedekt met steriele doeken. De radioloog brengt vervolgens een dunne naald aan in het wervelkanaal van de onderrug. Dit gebeurt onder doorlichting. Vervolgens laat de radioloog contrastvloeistof achter. Door de contrastvloeistof is het wervelkanaal beter te zien op de CT-scan. Na het aanbrengen van de contrastvloeistof, wordt u op een bed vervoerd naar de CT-ruimte.

In de CT-ruimte aangekomen, gaat u op de onderzoekstafel liggen. De laborant geeft u de nodige informatie en schuift vervolgens de tafel in de ronde opening van de CT, waarna het onderzoek kan beginnen.

Terwijl de rug in de ronde opening van de CT-scan ligt, is het belangrijk om niet te bewegen. Het is mogelijk dat u daarvoor ademinstructies krijgt van de laborant.

Dit onderzoek kent geen bijwerkingen.

Een CT-scan duurt 5 à 10 minuten.

print

Na het onderzoek blijft u eerst nog ongeveer een uur in halfzittende houding in bed op onze afdeling Radiologie. De assistent of laborant zorgt ervoor dat u tijdens dat uur veel kunt drinken. Dit onderzoek kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek niet zelf mag rijden. Ook als u met het openbaar vervoer reist, is het verstandig om een begeleider mee te nemen.

In een enkel geval kunt u, na het onderzoek, last krijgen van hoofdpijn. U kunt dan het beste plat op bed gaan liggen, paracetamol innemen en veel drinken. Bij voorkeur koffie. De klachten verdwijnen dan snel. Is na twee dagen de hoofdpijn niet weg, dan kunt contact opnemen  met het contact centrum Maartenskliniek, telefoonnummer: (024) 365 96 59.

Na het onderzoek kan gewoon gegeten en gedronken worden. De toegediende contrastvloeistof verdwijnt vanzelf uit uw lichaam.

print

De caudografie wordt beoordeeld door de radioloog. De uitslag daarvan gaat zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts brengt u op de hoogte van de uitslag.