Wachttijden orthopedie

Bij onze afdeling Orthopedie kunt u terecht voor verschillende specialistische behandelingen. We hanteren een toegangstijd voor het eerste polibezoek en een wachttijd voor de operatie.

In de overzichten hieronder vindt u een inschatting van de gemiddelde toegangstijd voor de polikliniek en de wachttijd voor een operatie. De wachttijd is weergegeven in kalenderdagen. De werkelijke toegangs- of wachttijd kan voor u als patiënt anders zijn. Bijvoorbeeld vanwege onverwachte gebeurtenissen of omdat uw operatie of behandeling is gebonden aan een specifieke chirurg of arts.

Bekijk voor de wachttijden voor onze kinderorthopedie de pagina Wachttijden Kinderzorg.

Toegangstijd voor het eerste polibezoek

U kunt voor een eerste afspraak terecht via een verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist. De wachttijd is het aantal dagen tussen het moment dat wij uw verwijzing ontvangen hebben tot het moment dat u terecht kan op de polikliniek. U kunt voor een bezoek aan de poli terecht op 3 locaties; Nijmegen, Woerden en Boxmeer. We kijken altijd op welke locatie u het best terecht kunt. 

Onderstaande wachttijden zijn bijgewerkt op 22 mei 2024:

  Boxmeer Nijmegen Woerden
Knie en onderbeen:      
Artrose klachten knie 40 dagen 90 dagen 40 dagen
Klachten knieprothese 60 dagen 60 dagen 60 dagen
Overige knieklachten 40 dagen 90 dagen 70 dagen
Second opinion* 60 dagen 90 dagen 70 dagen
       
Heup en bovenbeen:      
Artrose klachten heup 30 dagen 35 dagen 35 dagen
Klachten heupprothese 40 dagen 35 dagen 45 dagen
Heupklachten bij jongvolwassenen 25 dagen 35 dagen 35 dagen
Overige heupklachten 45 dagen 45 dagen 35 dagen
Second opinion* 25 dagen 35 dagen 35 dagen
       
Voet en enkel:      
Voetproblematiek bij neuromusculaire aandoeningen 75 dagen 45 dagen 60 dagen
Voetdeformiteiten 90 dagen 60 dagen 75 dagen
Artrose en hallux valgus 110 dagen 100 dagen 110 dagen
Overig >200 dagen >200 dagen >200 dagen
       
Schouder en arm:      
Complexe schouder/elleboog en onderarmchirurgie** 45 dagen 45 dagen 45 dagen
Slijtage schouder elleboog 60 dagen 60 dagen 60 dagen
Hand/pols klachten 60 dagen 60 dagen 45 dagen
Overige klachten boven extremiteiten 75 dagen 75 dagen 75 dagen
       
Rug en nek:      
Complexe rugklachten*** 45 dagen 45 dagen 45 dagen
Overige rugklachten >240 dagen >240 dagen >240 dagen
Beoordeling voor RealHealth pijnmanagementprogramma 80 dagen 80 dagen 80 dagen
       

* Second opinions via ziekenhuizen krijgen voorrang

** Complexe schouder / elleboog en onderarm chirurgie bevat onder andere cuff laesie, prothesiologie (primaire en secondaire), en reumatische en posttraumatische problematiek.

*** Complexe rugklachten bevat onder andere scoliose, verschoven wervels, vernauwing van de wervels.

 

Wachttijd voor operatie

Hieronder vindt u de gemiddelde wachttijden voor een operatie. Dit is het aantal dagen tussen het moment dat uw arts een indicatie voor een operatie geeft, tot het moment van operatie.

Operaties vinden plaats op de locaties Nijmegen en Boxmeer. Op basis van het type ingreep en locatie kan een schatting gemaakt worden van de wachttijd tot operatie. 

Ongeveer 4 weken voor de operatie hoort u de exacte operatiedatum.

  Boxmeer Nijmegen
Operaties aan knie en onderbeen: 45-100 dagen 150 dagen
Operaties aan heup en bovenbeen: 45-70 dagen 180 dagen
Operaties aan voet en enkel: 21-100 dagen 120 dagen
Operaties aan schouder en arm: n.v.t. 180 dagen
Operaties aan rug en nek: n.v.t. 30-210 dagen

 

Treeknormen

We willen graag iedereen die onze zorg nodig heeft zo snel mogelijk helpen. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact met uw zorgverzekeraar opnemen om te vragen naar wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk bij een andere zorgaanbieder sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.