Geschiedenis

De Sint Maartenskliniek werd opgericht in 1936 door de congregatie van de Choorstraat. Dokter Bär startte hier als eerste orthopedisch specialist en pleitte voor conservatieve orthopedie.

Door die aanpak had de kliniek in 1936 als eerste ziekenhuis in Nederland een eigen zwembad en daarna volgden nog vele primeurs. Zo waren de jaren ’60 erg belangrijk voor de kliniek. In 1962 startte de Sint Maartenskliniek met voortgezet onderwijs voor gehandicapte kinderen: het was de eerste plek in Nederland waar dit mogelijk was. Vervolgens werd in 1964 door Gipsmeester Wiellersen de Nederlandse Vereniging van Gipsmeesters opgericht, waarna de kliniek in 1966 de eerste opleiding in Nederland tot gipsverbandmeester startte. Aan het eind van de jaren ’60 werd de kliniek bovendien het eerste ziekenhuis in Nederland dat een totale heupoperatie uitvoerde. In onderstaande tijdlijn is goed te zien welke belangrijke ontwikkelingen onze kliniek sinds 1936 heeft doorgemaakt.

Bekijk een grotere versie van deze tijdlijn

Corporate story - Ambitie in evenwicht

Martinus

Wat zal de Romeinse legionair Martinus van Tours gedacht hebben, toen hij zijn mantel in tweeën scheurde en de helft aan een zwerver gaf? Hij zal niet vermoed hebben dat hij de eerste regels van zijn heiligverklaring schreef. Dat hij de geschiedenis in zou gaan als Sint Maarten. Hij maakte simpelweg een zorgzaam gebaar. Maar hij gaf niet zijn hele mantel weg: Martinus dacht na. Als soldaat was de helft van de mantel eigendom van Rome. Omdat hij zonder mantel niet de poorten binnen zou komen, gaf hij de helft aan de oude man in kwestie. Zo kon de beste man zich kleden tegen de kou, en zorgde hij ervoor dat hij ook zelf hieraan niet ten prooi zou vallen. Een dikke zestienhonderd jaar later maken wij, als Sint Maartenskliniek, voortdurend een soortgelijke afweging. We hebben als doel een steeds betere bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mensen die we behandelen. Maar we willen zelf ook kerngezond blijven. Topkwaliteit nastreven, dat is het doel. Of het nu om bijzondere en gecompliceerde aandoeningen gaat, of om veelvoorkomende klachten. Het draait om het vinden van evenwicht.

Het vuur

Hoe zouden ze zich gevoeld hebben? De medewerkers, patiënten en omwonenden, toen die middag in 1990 het noodlot toesloeg en een brand onze kliniek in de as legde? In elk geval konden ze niet vermoeden dat het helse vuur uiteindelijk een geschenk uit de hemel zou zijn. Het was gemakkelijker geweest om op dat moment het hoofd in de schoot te leggen. Zo goed stond de kliniek er immers niet voor. Van overheidswege was eerder besloten dat een categoraal ziekenhuis niet meer in het zorgaanbod paste. Maar juist toen, na de brand, grepen de verantwoordelijke bestuurders de kans om hun visie op de toekomst daadwerkelijk vorm te geven. En nu is iedereen het erover eens: dit was het moment dat de Sint Maartenskliniek de rug rechtte.

En wat zúllen ze trots zijn, de bronzen nonnetjes bij de hoofdingang. Dat hadden ze vast nooit durven dromen, in 1936, toen ze op deze heuvel een paedologisch instituut en een ziekenhuis voor orthopediepatiënten stichtten. Nu staat hier dé instelling voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingssysteem. Voorloper in diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde. Innovatief, snel en slagvaardig. Uniek in Nederland. Het draait om ambitie.

Binding

Maar wat gaat er door ons heen als we onderaan die heuvel staan? Wat brengt ons elke dag naar de Sint Maartenskliniek? Als íets ons roept, dan is het de patiënt. We willen niet alleen uitblinken op het gebied van behandelmogelijkheden, onderzoek en ontwikkeling; we willen onze patiënten voortvarend en deskundig van dienst zijn. Hen geruststellen en een omgeving bieden die herstel bevordert. En daarin zijn we succesvol. Onze patiënten en hun naasten waarderen onze zorgzaamheid in even grote mate als onze deskundigheid. Daar werken we hard aan. Zeker nu de zorg verandert en marktwerking zijn intrede heeft gedaan, staan we voor een opgave die veel kansen biedt. Het draait voor de patiënt steeds meer om de beleving rond de behandeling, de wachttijd, de service en begeleiding, het eten en de voorzieningen. En voor ons draait alles om de patiënt.

Ambitie in evenwicht

Hét ziekenhuis in Nederland voor mensen met klachten aan het houding- en bewegingsysteem. Daar hoeven we niet naar te streven. Dat zijn we al. We zijn toe aan een volgende stap. We willen een topreferent ziekenhuis zijn. Dat betekent dat we blijven investeren in onderzoek, ontwikkeling en opleiding. Maar we willen ook een zorgondernemer zijn, aantrekkelijk voor patiënten en medewerkers. Daarvoor moeten we ons nadrukkelijk in de markt begeven.

Onze klanten vragen ons om verder om ons heen te kijken. Wat voor kansen liggen er bijvoorbeeld in andere delen van het land? Hier, op ons prachtige plekje op de heuvel, zijn we aan de grenzen van onze groei gekomen. Dat is duidelijk. Om op weg naar de top te blijven zal Sint Maarten van zijn berg af moeten dalen. Tegelijkertijd moeten we er steeds voor zorgen dat we bij elkaar in de buurt blijven. Dat we onze hoge ambities blijven koesteren en ervoor zorgen dat ze op de werkvloer waargemaakt kunnen worden. Dat we veranderingen niet onbezonnen doorvoeren, maar aan de andere kant ook niet bang zijn voor die veranderingen. In de nieuwe, zakelijke zorgmarkt móeten we onze positie verdienen en ons blijven ontwikkelen. Dat vraagt flexibiliteit, van ons allemaal. Ook hier gaat het om evenwicht. En dat evenwicht vinden we vooral door heldere communicatie, over en weer. Duidelijk zijn over de ingeslagen weg en eerlijk zijn over de gevolgen ervan. Dan komen motivatie, deskundigheid, inzet en betrokkenheid goed tot hun recht. En stevig gearmd zetten de nonnen er fiks de pas in, de berg af, de horizon tegemoet. Sterk in beweging.