Een ziekenhuis is er om mensen beter te maken, maar tegenwoordig wordt er in de zorg vooral gesproken over effectiviteit en efficiency die moeten leiden tot kostenbesparingen. Ziekenhuizen worden daarom steeds meer gevraagd om te laten zien welke activiteiten ze hebben uitgevoerd. De kernvraag komt echter niet aan de orde: ‘Heeft de behandeling ook de juiste resultaten opgeleverd voor de patiënt, en waar is ruimte voor verbetering?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn behandelresultaten noodzakelijk. In de Sint Maartenskliniek worden die – op initiatief van de artsen – continu verzameld en elk jaar gepubliceerd.

Wij willen met MaartensFacts open zijn naar patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars over hoe wij onze zorg leveren en over de resultaten die wij hiermee behalen. Intern gebruiken wij MaartensFacts om voortdurend onze zorg te optimaliseren. Nog niet voor alle behandelingen en patiëntengroepen van de Sint Maartenskliniek zijn resultaten beschikbaar, maar we zijn dat wel volop aan het ontwikkelen. De komende jaren zullen dan ook veel completere data beschikbaar komen.

Bekijk onze publicatie MaartensFacts 2016/2017 (NL).
En MaartensFacts 2016/2017 (ENG).