Maartensfacts

Een ziekenhuis is er om mensen beter te maken, maar tegenwoordig wordt er in de zorg vooral gesproken over effectiviteit en efficiency die moeten leiden tot kostenbesparingen. Ziekenhuizen worden daarom steeds meer gevraagd om te laten zien welke activiteiten ze hebben uitgevoerd. De kernvraag komt echter niet aan de orde: ‘Heeft de behandeling ook de juiste resultaten opgeleverd voor de patiënt, en waar is ruimte voor verbetering?’ Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn behandelresultaten noodzakelijk. In de Sint Maartenskliniek worden die steeds meer verzameld en gepubliceerd.

Wij willen met MaartensFacts open zijn naar patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars over hoe wij onze zorg leveren en over de resultaten die wij hiermee behalen. Intern gebruiken wij MaartensFacts om voortdurend onze zorg te monitoren en te optimaliseren. Ook kijken we hoe we de behandeluitkomsten beter kunnen toepassen in de zorg en hoe we de patiënten kunnen informeren over hun eigen behandeluitkomsten. Nog niet voor alle behandelingen en patiëntengroepen van de Sint Maartenskliniek zijn resultaten beschikbaar, maar we zijn dat wel volop aan het ontwikkelen. Patiënten ontvangen hiervoor onder andere vragenlijsten waarmee we pijn, kwaliteit van leven en functioneren kunnen meten. Dit gebeurt aan de hand van PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures).