Strategische koers

De Sint Maartenskliniek is het enige ziekenhuis in Nederland, dat volledig is gespecialiseerd in houding en beweging: een bijzonder ziekenhuis voor bijzondere vraagstukken op het gebied van reumatologie, orthopedie, revalidatie en pijnbestrijding. Al meer dan tachtig jaar worden wij (h)erkend als een excellente, innovatieve, mensgerichte en ondernemende organisatie - het ziekenhuis waar iedere patiënt wordt behandeld als een uniek mens.

De komende jaren staat de zorg voor flinke veranderingen. De stem van de patiënt wordt nog krachtiger. De vraag naar zorg neemt verder toe. Mensen worden steeds ouder, blijven actiever. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen met een chronische ziekte. Wetenschappers begrijpen het menselijk lichaam steeds beter. Er komen meer data beschikbaar en het aantal behandelmogelijkheden neemt toe. De maatschappelijke noodzaak om zorgkosten te verlagen stijgt en nieuwe technologische veranderingen hebben grote invloed. Het is lastig de toekomst te voorspellen, maar het is duidelijk dat de rol van ziekenhuizen fundamenteel verandert.

Vanuit de Sint Maartenskliniek willen wij de veranderingen in de zorg niet volgen, maar vormgeven. Dat doen wij door vast te houden aan de droom van onze voorgangers: de Sint Maartenskliniek geeft mensen hun beweging terug door beperkingen op te vangen en meer mogelijkheden te bieden weer eigen regie over hun gezondheid te voeren, zowel fysiek, sociaal en emotioneel. Niet ons waarom verandert, maar wel wat we doen en hoe we werken. Wij gaan zo verder in de lijn die meer dan tachtig jaar geleden werd ingezet en ons heeft gemaakt tot wie wij zijn - met de patiënt als mens centraal.
In dit verhaal zetten wij onze koers uiteen. Wij maken het verschil door trouw te blijven aan onze waarden: excellent, innovatief, mensgericht en ondernemend. Veel plezier met ons verhaal: verder in beweging!

Wereld verandert

De kern van de Sint Maartenskliniek (waarom we zijn wie we zijn) blijft gelijk. Echter, de wereld om ons heen verandert. Niet het waarom van de Sint Maartenskliniek verandert, maar wat we doen en hoe we die dingen doen. De stem van patiënten wordt krachtiger, maatschappelijke druk om zorgkosten te verlagen wordt groter en er komen grote technologische veranderingen op de maatschappij af, die ook veel impact op ziekenhuizen zullen hebben. Wetenschappers begrijpen het menselijk lichaam steeds beter, er komen steeds meer data beschikbaar en robots kunnen steeds meer taken gaan overnemen van mensen. De rol van ziekenhuizen zal er de komende decennia fundamenteel door veranderen.

Welke gevolgen ontwikkelingen als deze hebben op ons ziekenhuis, is lastig te voorspellen. Maar dát maatschappelijke veranderingen ertoe leiden dat onze kliniek over 10 jaar anders is dan nu, staat vast. De Sint Maartenskliniek is immers ook niet gelijk aan die van 10 jaar geleden. Om zélf keuzes te kunnen blijven maken én om geen volger, maar medebepaler van de toekomst te zijn, moet de Sint Maartenskliniek blijven anticiperen op wat om ons heen gebeurt en veranderen waar de maatschappij dat van ons vraagt.

De keuzes die we daarbij maken, passen binnen de missie, de kernwaarden en de strategische koers die we al jaren volgen. We willen de koers blijven volgen 80 jaar geleden is ingezet en die de Sint Maartenskliniek heeft gemaakt tot de excellente, innovatieve, ondernemende en mensgerichte organisatie die het nu is. De dromen en ambities van onze voorgangers brachten ons waar we nu zijn. Het is nu aan ons om deze ónze dromen en ambities waar te maken. Als je verder in beweging wilt zijn, is stilstand immers achteruitgang die niet te veroorloven is.


De missie van de Sint Maartenskliniek is ons kompas
Wij worden door patiënten, verwijzers, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars erkend als dé kliniek voor houding en beweging. Wij zorgen er samen met patiënten voor dat zij beter kunnen bewegen, functioneren en participeren in hun dagelijks leven. Dat doen we door middel van excellente medisch-specialistische zorg.
We meten systematisch de resultaten van ons werk. Zo maken we onze waarde aantoonbaar en verbeteren we continu. Wij werken samen met partners in de zorgketen, met als voorwaarde dat deze samenwerking leidt tot betere of efficiëntere zorg voor patiënten. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en werken aan de beperking van zorgkosten.


Waar staan wij voor?

De Zusters van de Choorstraat in Den Bosch wijden zich al eeuwenlang aan de zorg voor armen, ouderen en zieken. De nonnen hebben een sociale inslag. Zij zijn grenzeloos in hun ondernemerschap en innovatief in hun daden. In 1936 kopen zij een berg bij Nijmegen om zich te ontfermen over gehandicapte kinderen. Het zijn de caregivers van die tijd. De berg wordt een heilzame plek in de bossen waar mensen weer beter kunnen bewegen, minder pijn hebben en weer nieuwe mogelijkheden krijgen: de Sint Maartenskliniek.

In de ruim tachtig jaar die volgen, blijven de waarden van de zusters onze leidraad. De Sint Maartenskliniek staat te boek als een pionier in patiëntgerichtheid, we worden erkend vanwege onze innovaties. Bijvoorbeeld de eerste gipsverbandmeester, de eerste halswerveloperatie, de eerste totale heupoperatie die in Nederland werd gedaan en talrijke innovaties in 3D-heupprothesen. Maar ook zijn wij de Sint Maartenskliniek waar het H-frame werd ontwikkeld: lange tijd de internationale standaard in de behandeling van de wervelkolom. Als eerste gaven wij een Exoskelet aan de patiënt mee naar huis. En met de Nijmegen Decision Tool (NDT) gelden wij als pionier in de behandeling van chronisch lage rugpijn

Door de jaren heen is de Sint Maartenskliniek bekend geraakt als een ziekenhuis dat niet voelt als een traditioneel ziekenhuis waarin witte jassen de zorg bepalen, maar als een helende omgeving. Het gaat ons ook om meer dan zorg alleen. Denk bijvoorbeeld aan personeelsbeleid, logistiek en gastvrijheid: in alle facetten van onze bedrijfsvoering streven wij naar excellentie rondom de patiënt.

De komende jaren zetten wij in op het uitbouwen van ons thought leadership, vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we nog beter zichtbaar maken waar wij voor staan en waar wij voor gaan. Stakeholders binnen en buiten de zorg (h)erkennen de Sint Maartenskliniek als het expertisecentrum in houding en beweging van wereldfaam.


Op het gebied van orthopedie zijn wij de grootste Nederlandse praktijk. Jaarlijks behandelen wij meer dan 35.000 patiënten en voeren we ongeveer 8000 operaties uit. Of het nu om hoogcomplexe zorg gaat of om basiszorg: wij staan altijd voor de hoogste kwaliteit.

De Sint Maartenskliniek wil verder groeien door met de beste partners op locaties dicht bij de patiënt te werken. Tevens bieden wij poliklinische zorg op nieuwe plekken om laagdrempelig voor zoveel mogelijk patiënten bereikbaar en van betekenis te zijn. Operatieve ingrepen blijven in Nijmegen of Boxmeer. Concentratie van klinische activiteiten leidt tot hogere kwaliteit tegen lagere kosten.

Speciale aandacht heeft de Sint MaartensKinderkliniek in Boxmeer. Hier maken wij de hoogste kwaliteit kinderorthopedie bereikbaar voor heel Nederland. In de kinderkliniek werken zorgverleners van de Sint Maartenskliniek samen met collega's van Maasziekenhuis Pantein en de specialisten van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis om gezamenlijk alle bijzondere en complexe kinderorthopedisch problemen aan te pakken . De ambitie is de Kinderkliniek te laten uitgroeien tot het grootste en beste centrum van Nederland.

De Sint Maartenskliniek koestert haar relaties met andere zorgverleners. Met elkaar zorgen wij ervoor dat mensen in staat zijn om weer deel te nemen aan het dagelijks leven.


Gericht op de patiënt als uniek mens

Beweging gaat in onze visie niet alleen om fysieke vooruitgang. Bewegen is voor ons ook: jezelf kunnen zijn. Hierbij stellen we de patiënt in staat om waar mogelijk zelf te beslissen, zo goed en gemakkelijk als het kan. Daartoe komen wij steeds dichterbij de patiënt. We zijn de kliniek die mensen weer laat bewegen in de meest letterlijke zin, maar ook in overdrachtelijke zin door er voor te zorgen dat zij actief in de samenleving kunnen blijven of worden.

Het welbevinden van het individu is voor ons altijd belangrijker geweest dan het aanbod van de gezondheidszorg. Toen de medische wetenschap de Metal on metal (MOM)-heupen introduceerde, was iedereen enthousiast. Wij waren terughoudend, naar later bleek terecht. Mensgerichtheid gaat voor ons boven medische innovatie.

Met onze nieuwbouw, die wordt gerealiseerd in 2019, halen we meer dan ooit de samenleving in het gebouw, zodat de Sint Maartenskliniek huiselijk en gastvrij voelt voor iedereen. We zorgen ervoor dat het zorgproces zodanig is ingericht dat de patiënt en mantelzorgers samen invloed hebben op de behandeling en de verzorging. Als een dwarslaesiepatiënt thuiskomt, helpen wij het gezin met een behandeladvies vanuit de juiste expertise, zodat de opvang gemakkelijker wordt. Het terugdringen van wachttijden heeft daarbij onze speciale aandacht, net als het minimaliseren van het aantal door onszelf geannuleerde afspraken. We doen er alles aan om de patiënt zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

De Sint Maartenskliniek streeft naar maximale aantoonbare kwaliteit voor de patiënt. Bijvoorbeeld met de Maartensfacts, onze rapportagesystematiek, maar ook met ons nieuwe kwaliteitssysteem: JCI. In alle rapportages stellen we het perspectief van de individuele mens centraal. Zo worden wij iedere dag beter.


Op het gebied van reumatologie behandelt de Sint Maartenskliniek jaarlijks circa 13.500 mensen en is daarme de grootste praktijk in Nederland. De helft betreft chronische patiënten. Wij staan bekend om het vergaren en delen van onze expertise op dit gebied, samen met onze partners.
Wij werken met de meest innovatieve farmaceuten op het gebied van therapietrouw, terugdringing van verspilling en het meetbaar maken van behandelresultaten. De afgelopen jaren hebben wij door dosisoptimalisatie het geneesmiddelengebruik in de Sint Maartenskliniek met 30% weten te beperken. De intensieve samenwerking tussen onze reumatologen en farmaceuten onderscheidt ons. De kosten voor geneesmiddelen zijn omlaag gebracht door verspilling tegen te gaan en het gebruik van even goede, maar goedkopere biosimilars.

Het beheersen van kosten en het vergroten van gezondheidswinst is dan ook een belangrijk thema voor de Sint Maartenskliniek. Mensen krijgen steeds meer dure medicijnen en het is de uitdaging om de betaalbaarheid te bewaken.
Om nog dichter bij de patiënt te zijn, werken we met onze partners via nieuwe satellietlocaties, in bestaande ziekenhuizen. Zo streven we naar de maximale bereikbaarheid - zowel fysiek als digitaal. We willen dichtbij onze patiënten zijn, letterlijk en figuurlijk.


De superspecialist in houding en beweging

Mensen komen uit heel Nederland naar de Sint Maartenskliniek voor de meest hoogwaardige en persoonlijke zorg in houding en beweging. Zij kunnen bij ons terecht voor de behandeling van eenvoudige tot zeer complexe aandoeningen op het gebied van orthopedie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en pijnbestrijding. Dat kan zijn bij de meest uiteenlopende oorzaken. Denk aan een aangeboren afwijking, een dwarslaesie door een ongeval, een groeistoornis, hersenletsel of een verkeerde houding.
De Sint Maartenskliniek heeft alles in huis om hiervoor de gepaste behandeling te bieden. Zo koesteren we specialisten van naam en faam en beschikken we over een speciale locatie waar kinderen terecht kunnen: de SintMaartensKinderkliniek in Boxmeer. Per jaar behandelt de Sint Maartenskliniek 60.000 mensen uit heel Nederland. In het ziekenhuis werken ruim 1.700 mensen, waaronder meer dan 100 medisch specialisten en assistent-geneeskundigen in opleiding.
Dankzij onze focus op houding en beweging kunnen wij bogen op een grote ervaring en onderscheiden wij ons van andere zorgaanbieders. In tegenstellen tot de meeste artsen in Nederland, is iedere dokter in de Sint Maartenskliniek gericht op slechts één of enkele diagnosegroepen. Denk aan een orthopedisch chirurg die alleen maar complexe knieën behandelt. Aan een revalidatiearts die zich louter op dwarslaesies richt. Of aan een reumatoloog die voornamelijk kinderen ziet. Zo zijn en blijven wij superspecialisten op het gebied van houding en beweging.

De komende jaren zetten we vol in op onderzoek om excellentie verder vorm te geven. Wij koesteren een open cultuur, waarin verantwoordelijkheidsbesef de drijfveer en leren het doel is. Daarmee bieden wij onze eigen collega's de ruimte, zodat ook aankomende talenten zichzelf verder ontwikkelen tot de wereldtop. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners.


Op het gebied van revalidatie heeft de Sint Maartenskliniek de laatste jaren nadrukkelijk gekozen voor specialisatie richting de speerpunten; Dwarslaesie en Loopexpertise.

Voor de dwarslaesiezorg in Nederland voorzien wij dat een hoge mate van kwaliteit, aanbod van volledige pallet aan behandelmogelijkheden en inzet op onderzoek en innovatie onze specialisatie kunnen versterken.

De komende jaren willen wij uitgroeien tot een van de top-drie spelers op het gebied van de dwarslaesiebehandelingen en loopexpertise in Nederland.

Tegen deze achtergrond doen wij ook gerichte investeringen. De komende jaren wordt een nieuw, state-of-the-art revalidatiecentrum gebouwd. Waarin het loopexpertisecentrum is geïntegreerd en waar we ondersteunende, innovatieve technologieën in zetten voor onze dagelijkse behandelingen. Denk bijvoorbeeld aan de GRAIL, lokomat, Zero-G en het exoskelet.

In Nederland nemen wij een bijzondere positie in; daar we (klinische) revalidatiezorg bieden in een ziekenhuisomgeving met daar bij horende faciliteiten en expertise. Hierdoor zijn wij in onze relatie tot traumacentra, andere ziekenhuizen en revalidatiecentra van toegevoegde waarde.


Samenwerking is de sleutel
Zorg wordt in de toekomst niet alleen geleverd in ketens van opeenvolgende zorgprofessionals, maar in toenemende mate in een multidisciplinair netwerk rondom de patiënt. Voor een deel fysiek, en voor een deel digitaal. Wij zijn er vanuit overtuigd dat steeds meer handelingen die vroeger binnen de muren van een ziekenhuis plaatsvonden, nu en in de toekomst op andere plekken plaats gaan vinden. Door nieuwe technologie wordt de professionele zorgwereld immers steeds meer verbonden met de persoonlijke levenssfeer. Wij zijn een moderne werkgever, altijd op zoek naar de beste mensen met hart voor de zorg.

We betrekken al onze belanghebbenden actief bij onze activiteiten, zodat we zeker weten dat de innovaties die we willen brengen daadwerkelijk positieve betekenis hebben op het leven van de patiënt. Samen met de beste partners binnen en buiten de zorg, willen wij ons aanbod nog toegankelijker maken voor nog meer patiënten, met nog meer aantoonbare gezondheidswinst als resultaat.

Onze locaties in Nijmegen (voor volwassenen) en Boxmeer (voor kinderen en specifieke ingrepen bij volwassenen) zijn de ruggengraat van ons netwerk. Op deze plekken bieden wij de volledige ziekenhuisfuncties aan. Vanuit de SintMaartensKinderkliniek in Boxmeer bieden wij optimale zorg in een prettige omgeving, waar alle faciliteiten voor ouders en kinderen aanwezig zijn.

In de toekomst werken we vanuit onze 'satellietstrategie' nog intensiever met diverse partners op verschillende locaties, dicht rondom de patiënt. Mede afhankelijk van de soort kliniek, partner of locatie bieden we de beste zorg op maat. Het uitgangspunt is dat we aansluiten bij bestaande zorgnetwerken om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Op elk vakgebied hanteren we één medisch beleid, zodat de kwaliteit van zorg op alle locaties van de Sint Maartenskliniek herkenbaar en van hoge kwaliteit is.

Bekijk bijvoorbeeld meer informatie over onze samenwerking met het Radboudumc. 


Op het gebied van pijnbestrijding doen we er alles aan om pijn niet langer een belemmering te laten zijn.

Dit doen we soms ondersteunend, bijvoorbeeld rondom een operatie, waarbij we zoveel mogelijk plaatselijke verdovingen inzetten. Maar ook zijn wij actief als hoofdbehandelaar. Bij patiënten met chronische pijnklachten, waarbij operatieve behandeling of andere behandelingen niet succesvol zijn, is een pijnbehandeling vaak het laatste reddingsmiddel om de pijnklachten weg te nemen of om te leren hier beter mee om te gaan.

Voor pijnbehandelingen, romdom houding en beweging, is de Sint Maartenskliniek leidend in Nederland. Via pijnblokkades of neuromodulatie wordt de pijn via een medische ingreep weggenomen of sterk gereduceerd. Hiernaast zijn er ook interventies die meer gericht zijn hoe te leven met pijn. Real Health is bijvoorbeeld een leidend evicendence based programma in Nederland voor mensen met chronische lage rugpijn.

Samen met andere hoogkwalitatieve partijen in Nederland werken we actief mee aan de totstandkoming van regionale pijnnetwerken. We gaan zorgen dat pijn meer vanuit een evidence based netwerk van activiteiten georganiseerd wordt waarbij we in de regio zorgen dat iedereen de juiste zorg krijgt, afhankelijk van zijn of haar problematiek.


 

Onze strategie: verder in beweging

Onze strategie begint niet voor niets met het woord ‘verder’, want we zijn nog niet waar we willen zijn. Ons doel is door patiënten in binnen- en buitenland herkend en erkend te worden als een thought leader: de leidende speler in houding en beweging. Onze overtuiging is, dat zorg niet ophoudt bij de grenzen van een instituut. De wereld om ons heen verandert, en wij veranderen mee. De Sint Maartenskliniek kiest daarin duidelijk positie. Niet als volger, maar als vormgever van de toekomst. En dat doen we niet alleen.

Samenwerking is een belangrijke succesfactor. Wij onderhouden langetermijnrelaties met een grote variatie aan partners: van huisartsen tot fysiotherapeuten, van ziekenhuizen tot universiteiten en van leveranciers van medische hulpmiddelen tot farmaceuten. Het doel is een samenwerking te organiseren die leidt tot de meest doelmatige, hoogwaardige en mensgerichte zorg. Ook internationaal zijn wij aangesloten bij de netwerken die ertoe doen. We delen de laatste wetenschappelijke inzichten op de relevante podia. Een speciaal aandachtsgebied is Duitsland. Want onze expertise kunnen wij ook aanbieden aan patiënten over de oostgrens.

Door samen te werken zijn we ook beter in staat talent aan te trekken en niet alleen de patiënt, maar ook collega's en al onze partners meer mogelijkheden te bieden. Zo geven wij veel mensen het vertrouwen om nieuwe stappen te kunnen zetten.

Dit verhaal is geen eindpunt, maar een voorzetting van het initiatief van de zusters van Choorstraat. Als Sint Maartenskliniek zijn wij een lerende organisatie. Daarom zullen we de komende jaren nog slimmer werken. Iedere dag weer kijken wij kritisch naar onszelf om vast te stellen hoe wij ons nog verder kunnen verbeteren, met als basis onze waarden: excellent, innovatief, mensgericht en ondernemend. In de geest van onze voorgangers veranderen wij door onszelf te blijven.