Download dit plan

Nervus suprascapularis behandeling

Wanneer er sprake is van pijn en functiebeperking van de schouder kan deze behandeling zinvol zijn.
De nervus suprscapularis is een zenuw die een groot deel van het gevoel van de schouder doorgeeft naar de hersenen.
Een stroombehandeling (PRF), eventueel aangevuld met lokaal toedienen van medicatie, kan de prikkelbaarheid van de nervus suprascapularis verminderen.

Onze behandeling

print

Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op uw behandeling. In de informatie over uw behandeling staat vermeld hoe u zich het beste kunt voorbereiden en welke specifieke aandachtspunten er zijn. Wij raden u aan om op de dag van uw behandeling makkelijk zittende kleding aan te trekken. De behandeling is poliklinisch, u mag dus gewoon eten en drinken.

Wat neemt u mee:

 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Uw legitimatiebewijs
 • Actueel medicatieoverzicht

Bloedverdunnende medicatie

 • Als u bloedverdunnende medicatie gebruikt, let dan op het volgende:
  • De medicijnen ascal of acetylsalicylzuur mag u blijven gebruiken.
  • Gebruikt u andere bloedverdunners, al dan niet gecombineerd met acetylsalicylzuur, dan moet u het beleid volgen van de pijnspecialist. Dit is met u besproken tijdens het eerdere polibezoek.
  • Heeft er in de tussentijd een wijziging plaatsgevonden in uw bloedverdunnende medicatie, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het Pijnbehandelcentrum om het beleid te bespreken.  

Kostbare eigendommen

De kliniek is niet aansprakelijk als eigendommen zoekraken, kapotgaan of worden gestolen. We raden u daarom aan grote geldbedragen, kostbare sieraden of andere waardevolle spullen thuis te laten.

print

Graag willen wij u op onderstaande punten attenderen:

 • Het is niet toegestaan na de behandeling zelf naar huis te rijden. Wij raden u aan om met iemand mee te rijden. Als u zelf rijdt bent u niet verzekerd.
 • Als u koorts heeft op de dag van behandeling, neem dan contact op met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of verdovingsvloeistof, meldt u dit dan bij de pijnspecialist of verpleegkundige.
 • Bent u zwanger, dan dient u dat te melden. Als u een behandeling met de röntgenstraling krijgt, kan dit schadelijk zijn voor uw ongeboren kind.
 • Als u een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden.
print

Afspraak bevestiging

Na het plannen van uw behandeling ontvangt u een brief waarin de datum en tijdstip vermeld staan. U ontvangt voor elke pijnbehandeling een aparte uitnodiging. Het tijdstip waarop wij u verwachten, is niet hetzelfde als het moment waarop u de behandeling krijgt. Soms kan het voor komen dat u door onvoorziene omstandigheden wat langer op uw behandeling moet wachten, dit kan in een enkel geval tot 2 uur duren. Een behandeling bij het Pijnbehandelcentrum is altijd poliklinisch, dit betekent dat u na de behandeling altijd weer naar huis gaat.

Begeleider

De begeleider die met u mee komt, mag soms aanwezig zijn bij de behandeling. Dit gebeurt alleen als het medisch noodzakelijk is en in overleg met de pijnspecialist. Tijdens de behandeling kan er géén aandacht zijn voor de begeleider.

Wat houdt de behandeling in?

Bij deze behandeling wordt de grote zenuw van de schouder, de nervus suprascapularis tijdelijk uitgeschakeld, zodat de pijngeleiding via deze zenuw verminderd wordt. Deze zenuw verloopt via een zenuwvlecht uit de hals, via de arm naar het schouderblad en verzorgt voor een deel het gevoel en de bewegingen van de schouder.
U zit op een stoel of bed met uw schouder ontbloot. De juiste plaats van de blokkade wordt bepaald met behulp van een echo apparaat en deze plaats wordt gemarkeerd. Wanneer de naald zich in de juiste positie bevindt, stimuleert de pijnspecialist uw zenuw met elektrische pulsjes om zo de pijnprikkel, die naar uw hersenen gaat, te onderbreken. Dit duurt 8 minuten. Daarvoor krijgt u verdovende vloeistof ingespoten zodat u niets van die pulsjes voelt. Het effect van de behandeling is meestal niet direct merkbaar; het kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden voordat u het effect van de behandeling merkt. Het kan in enkele gevallen voorkomen dat er geen gewenst effect is.

print

Als u zich een half uur tot één uur na de behandeling goed voelt en de pijnspecialist niets anders met u heeft afgesproken, mag u naar huis. Na elke behandeling wordt een telefonische afspraak met u gemaakt waarin de pijnspecialist het effect van de behandeling met u evalueert. Zorgt u voor een goede bereikbaarheid op de afgesproken datum. De pijnspecialist belt u met een anoniem nummer.

Wat kunt u verwachten na de behandeling?

 • Er is een zeer kleine kans dat de long wordt aangeprikt. Wordt u na de behandeling kortademig, neem dan direct contact op met uw huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.
 • Een bloeduitstorting: deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt; het veroorzaakt een blauwe plek en kan soms voor een zwelling zorgen. De pleister mag u dezelfde dag nog verwijderen.
 • Napijn: als de verdoving is uitgewerkt kunnen de bestaande pijnklachten terugkomen en zelfs erger worden dan uw huidige klachten. Dit kan enkele dagen tot weken aanhouden. U kunt hiervoor uw huidige pijnstilling gebruiken. Door de verdoving kunt u tijdelijk krachtverlies en uitval van gevoel ervaren.
 • Het ontstekingsremmend medicijn kan bijwerkingen veroorzaken:
  • Uw gezicht kan enige dagen warm aanvoelen.
  • Uw bloedsuikerspiegel kan verhoogd raken. Bent u diabeet, controleer dan de eerste dagen na de behandeling uw bloedsuikerspiegel regelmatig.
  • Bij vrouwen kan dit medicijn opvliegers of verstoring van de menstruatie veroorzaken.
print

Als u na het lezen van deze informatie of na ontslag vragen of klachten heeft, kunt u op doordeweekse dagen contact opnemen met het Pijnbehandelcentrum via telefoonnummer (024) 327 2542 of u gebruikt het algemene contactformulier.