Menu

De revisie van het acetabulum is bij patiënten met ernstig botverlies en een slechte botkwaliteit een serieuze uitdaging. Custom-made implantaten lijken een goed alternatief te zijn die grote botdefecten door eerdere mislukte reconstructies kunnen wegnemen. Het aMace custom-made 3D-geprint titanium implantaat is ontworpen op basis van een gedetailleerde CT-analyse van het botdefect. Voor deze specifieke studie verzamelen we preoperatieve en follow-up data van 32 patiënten met Paprosky type 3B heupdefecten die dit custom-made implantaat hebben gekregen.

Primair willen we daarbij de functionele status weten. Daarnaast meten we ook secundaire uitkomsten, zoals HR-QoL, pijn in rust en tijdens activiteiten, en tevredenheid met het resultaat en met de bereikte functionele vaardigheden. We meten radiologische parameters en we halen safety parameters, complicaties en re-revisies uit de registratie. Klinische uitkomsten worden over de tijd geëvalueerd. De studieresultaten komen eind 2018 beschikbaar.

Binnen dit project werken we samen met:

  • Marieke Baauw, AIOS Orthopedie