Een exoskelet laat mensen met een dwarslaesie staan en lopen en is een hulpmiddel dat zelfstandig mag worden gebruikt. In dit project hebben we onderzocht of mensen met een complete dwarslaesie na een korte trainingsperiode van 8 weken een exoskelet zelfstandig kunnen gaan gebruiken in de thuissituatie. Daarnaast hebben we gekeken of deze mensen dat ook daadwerkelijk doen in hun dagelijkse praktijk. Zo hebben we een beter beeld gekregen van de huidige stand van zaken van exoskeletten en de ervaringen van de gebruiker. In oktober 2019 is het onderzoek afgerond.

In totaal hebben 25 mensen aan het exoskelet onderzoek deelgenomen. Meer dan de helft van deze personen had na de trainingsperiode voldoende vaardigheden om het exoskelet in de thuissituatie te gebruiken. Over het algemeen waren mensen tevreden met het exoskeletgebruik. In de thuissituatie werd het exoskelet voornamelijk als trainingsapparaat gebruikt en voor sociale interactie op ooghoogte. Verder onderzoek naar de wensen en het gebruik van het exoskelet moet uitwijzen welke technologische verbeteringen wenselijk zijn.

De eerste resultaten van het exoskelet onderzoek zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. De resultaten over de gezondheidseffecten zullen binnenkort nog volgen.

Het exoskelet onderzoek werd mede gefinancierd door:

NWO TTW

Binnen dit project werkten we samen met:

  • Hennie Rijken, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Jacques van Eupen, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Cebrail Tatu, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Patrick Koomen, Fysiotherapeut dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Ilse van Nes, Revalidatiearts Sint Maartenskliniek
  • Remco Hoogendijk, Innovatiemanager Sint Maartenskliniek
  • Ted van den Boom, Afdelingshoofd unit dwarslaesie Sint Maartenskliniek
  • Henk van de Meent, Revalidatiearts Radboudumc
  • Juha Hijmans, assosciate professor UMCG centrum voor revalidatie Beatrixoord
  • Hiltje Venema, fysiotherapeut UMCG centrum voor revalidatie Beatrixoord