Met de botdichtheidsmeting (DEXA-scan) kunnen we bepalen of u osteoporose heeft en in welke mate.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de botdichtheidsmeting kunt u gewoon eten en drinken. Ook vragen wij u een vragenlijst in te vullen en deze mee te nemen. Wanneer u in de week voorafgaand aan de botdichtheidsmeting een röntgenonderzoek heeft gehad waarbij contrastvloeistof is gebruikt, verzoeken wij u contact op te nemen met de polikliniek. Dit geldt ook wanneer u zwanger bent of denkt te zijn.

Onderzoek

De botdichtheidsmeting duurt ongeveer twintig minuten en wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant. Het DEXA-apparaat waarmee dit gebeurt, is een computergestuurd röntgenapparaat. De straling waaraan u tijdens het onderzoek wordt blootgesteld, is erg laag. De meting is niet pijnlijk en kent geen bijwerkingen.

Met behulp van röntgenstraling, die door uw wervelkolom en/of heup gaat, wordt gemeten in welke mate het bot de straling tegenhoudt. Met deze meting kan worden bepaald of u osteoporose heeft en in welke mate. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om in verschillende posities op de onderzoekstafel te gaan liggen. Omdat kleding de meting kan verstoren, wordt u vooraf verzocht de bovenkleding en een eventuele BH uit te trekken; uw onderkleding en sokken mag u aan houden.

De uitslag van het onderzoek wordt op een later moment met u besproken, afhankelijk van wat de verwijzend arts met u afgesproken heeft.