Menu
Beekman J
  • Verpleegkundig specialist
  • Dwarslaesie
  • Nijmegen

Sinds 1988 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Voorzitter Expertisenetwerk Continentieverpleegkundigen Dwarslaesiecentra (ECD)