Menu
Bongers H
  • Revalidatiearts
  • Medisch Manager
  • Dwarslaesie
  • Nijmegen

Sinds 2016 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Voorzitter van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
  • Lid van de International Spinal Cord Society (ISCoS)