Menu
Van Munster J
 • (Kinder)Revalidatiearts
 • Kinderrevalidatie
 • Loopexpertisecentrum
 • Nijmegen

Sinds 2007 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.Onderzoek gedaan naar het effect van plastische chirurgie op de arm handfunctie bij adolescenten met CP.

Nevenfuncties

 • Actief betrokken bij vormgeving van het Nederlands Revalidatie Verwijs/Expertisenet CP handchirurgie
 • Betrokken revalidatiearts bij CP-Net en knowledgebrokers
 • Lid van:
  • de sectie kinderrevalidatie
  • de landelijke werkgroep cerebrale parese van de VRA