Functie

  • Revalidatiearts

Subspecialisatie

  • Hersenaandoeningen
  • Zenuw- en spierziekten

Locatie

  • Nijmegen

Sinds 2004 werkzaam in de Sint Maartenskliniek.

Nevenfuncties

  • Lid van:
    • landelijke diagnose gebonden werkgroep CVA van de Nederlandse Vereniging van revalidatieartsen
    • commissie huiselijk geweld en kindermishandeling Sint Maartenskliniek
  • Medisch coördinator unit neurorevalidatie Sint Maartenskliniek