Tarieven en vergoedingen in het buitenland

Ook wanneer u woonachtig en/of verzekerd bent in het buitenland kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van uw behandeling in de Sint Maartenskliniek.

Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Wij adviseren u hierover ruim voor uw bezoek aan onze kliniek contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Het is van belang dat we de noodzakelijke formulieren in ons bezit hebben voordat u de kliniek voor de eerste keer bezoekt. Laat daarom voorafgaand aan uw eerste afspraak aan de Sint Maartenskliniek weten op welke manier u verzekerd bent.

Hieronder worden de meest voorkomende zorgpassen en formulieren toegelicht. Voor al deze situaties geldt dat de behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de inwoners van Nederland geldt. De zorg dient te worden gedekt in de basisverzekering.

Op de dag van uw afspraak neemt u de volgende zaken mee:

  • Uw identiteitsbewijs
  • Uw kopie garantieverklaring (indien van toepassing)
  • Uw verzekeringsbewijs (EHIC-NL pas, CZ-AOK pas, toestemmingformulier)

Europese zorgpas: alleen voor spoed

De Europese zorgpas is een kaart waarmee u kunt aantonen dat u in uw land, binnen de Europese Unie, verzekerd bent.

Let op! Deze zorgpas geldt alleen voor medische spoedeisende zorg en kan niet worden gebruikt voor een geplande behandeling in het buitenland. Door uw Europese zorgpas te tonen, krijgt u medische hulp onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs als de personen die in dat land verzekerd zijn. U moet zich er wel van bewust zijn dat het zorgstelsel in ieder land anders werkt.

Nederlandse EHIC kaart

Wanneer u woonachtig bent in het buitenland kunt u ook in het bezit zijn van een geldige Nederlandse EHIC kaart. Deze kaart is afgegeven door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en geeft recht op medische zorg in Nederland. De behandeling wordt verstrekt onder dezelfde voorwaarden op het gebied van zorg en betaling als voor de inwoners van Nederland geldt. De zorg moet wel worden gedekt door de basisverzekering.

CZ-AOK pas (EGCI Internationale Zorgpas GesundheitsCard)

Deze pas kunt u hebben wanneer u in Duitsland woont. Hiermee kunnen wij de factuur rechtstreeks aanbieden bij CZ buitenland.

S2 formulier (voormalig E112 formulier)

Ook wanneer u in een ander EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland woont kan uw zorg van de Sint Maartenskliniek voor u vergoed worden door uw verzekeraar. Hiervoor heeft u het formulier S2 nodig. Met dit formulier verleent uw zorgverzekeraar toestemming voor geplande medische zorg in Nederland.

Garantieverklaring

Bent u woonachtig en/of verzekerd in het buitenland en kunt u geen van bovengenoemde toestemmingsformulieren of kaarten voorleggen, dan kunt u mogelijk een garantieverklaring van uw zorgverzekeraar of werkgever krijgen. U ontvangt van uw verzekeraar of werkgever een verklaring waarin deze aangeeft de kosten van uw behandeling te dragen. Deze garantieverklaring is getekend door de verstrekker en voorzien van een geldigheidsperiode die de behandelperiode dekt. U stuurt de ingevulde en getekende garantieverklaring voor uw eerste bezoek toe aan de Sint Maartenskliniek.

Via post:
Sint Maartenskliniek
T.a.v. Debiteurenadministratie
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen
Nederland

Via e-mail kan dit naar [email protected]. Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.

Geen juiste pas of toestemmingsformulier

Ook zonder toestemmingsformulier of geldige pas willen wij u natuurlijk graag helpen. Wij vragen u in dat geval om de te verwachten kosten vooraf over te maken op de bankrekening van de Sint Maartenskliniek. Dit bedrag moet uiterlijk drie dagen voorafgaand aan uw eerste afspraak zijn overgemaakt, u krijgt daarvan een bevestiging. Om de juiste informatie met elkaar uit te kunnen wisselen, alternatieve oplossingen te bespreken en voor andere financiële vragen rondom uw zorg, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]. Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.

Duitsland

Naast bovenstaande informatie is de nu volgende informatie ook een nuttige aanvulling voor patiënten uit Duitsland die door de Sint Maartenskliniek worden behandeld.

Private verzekering
Indien u een private verzekering heeft betaalt u, net als in Duitsland, eerst de kosten zelf aan de Sint Maartenskliniek. Deze declareert u daarna bij uw verzekering. Voor de hoogcomplexe orthopedische behandelingen zijn kosteninschattingen gemaakt die u kunt overleggen aan uw zorgverzekeraar voorafgaand aan de behandeling. Vraag hiernaar bij uw arts.

Zusatzversicherung
Bent u tevens (deels) verzekerd met een zusatzversicherung, dan hoeft u vooraf geen contact op te nemen. In Nederland geldt een basistarief voor iedereen, er bestaan geen Zusatzleistungen. Indien u verzekerd bent bij een gesetzliche Krankenversicherung en tevens Zusatzleistungen heeft afgesloten bij een private verzekering hoeft u alleen een toestemmingsformulier aan te vragen bij uw gesetzliche Krankenversicherung, omdat Zusatzleistungen in Nederland niet bestaan.