Artikeloverzicht voor zorgprofessionals

Handvatten voor klachten na LTSH

Na licht traumatisch hersenletsel kunnen verschillende klachten voorkomen. Veel patiënten melden zich met aanhoudende klachten bij de huisarts. Deze zogenaamde postcommotionele klachten (prikkelovergevoeligheid, concentratie- en geheugenklachten) zijn veel voorkomend en niet altijd toe te schrijven aan het doorgemaakte letsel. Hoe gaat u hiermee om?  

In de praktijk bestaat nog verwarring hierover ondanks de bestaande richtlijnen. Revalidatiearts Marion Verhulsdonck ervaart het zelf: “Wij ontvangen regelmatig verkeerde verwijzingen. Dat is zonde, want dat kunnen wij makkelijk samen voorkomen.” Hieronder leest u wanneer een verwijzing naar de revalidatiearts zinvol is. Ook is het mogelijk om laagdrempelig met ons te overleggen.

  • Heeft u een vermoeden van intercranieel letsel, of wilt u dat uitsluiten? Dan is conform de NHG Standaard Hoofdtrauma een verwijzing (al dan niet met intracerebrale beeldvorming) naar de neuroloog nodig.

  • Is er sprake van klachten zonder aangetoond intracerebraal letsel? Dan kunt u conform de standaard Licht traumatische hoofd hersenletsel als huisarts de patiënt zelf  uitleg en advies geven. Het is goed in uw uitleg aan te geven dat de klachten te verklaren zijn. Afhankelijk van uw inschatting waar het accent van de klachten ligt, belastbaarheidsproblematiek, deconditionering, coping of   kunt u  zo nodig een ergotherapeut, fysiotherapeut of de POH-GGZ inschakelen.

  • Is er sprake van aangetoond intracerebraal letsel en persisterende klachten door het ongeval? Dan kan een medisch specialistisch revalidatieprogramma zinvol zijn. Bij de Sint Maartenskliniek bieden wij verschillende (dag)behandelprogramma’s op maat, individueel of in groepsverband, zoals bijvoorbeeld Brein in Beweging.

 

Teleconsultatie licht schedel hersenletsel
Marion Verhulsdonck: “Wij helpen  huisartsen graag op weg. Wij bieden daarom de mogelijkheid om laagdrempelig met ons te overleggen via ‘Teleconsultatie licht schedel hersenletsel.’

Deze mogelijkheid is te vinden onder het ZorgDomein menu Teleconsultatie > Sint Maartenskliniek.  Of via het menu Medisch Specialistisch Zorg > Revalidatie > Hersenen.

Naast ‘Teleconsultatie licht schedel hersenletsel’ biedt de Sint Maartenskliniek ook teleconsultatie voor chronische lokale pijn- en stabiliteitsklachten en voor vragen en advies over reumatologie.