Menu
Lange termijn effecten van een intensief cognitief-gedragsmatig pijn management programma voor patiënten met chronisch lage rugpijn (CLBP): een beknopt rapport van een langlopend cohort met een minimum van 5 jaars follow up. Lees hieronder een samenvatting van het artikel.

Doel

Behandelopties voor CLBP zijn o.a. cognitief-gedragsmatige interventies. De meeste van deze interventies hebben alleen een klein en kortdurend effect. De conclusie van een eerdere studie naar het effect van een intensief gecombineerd fysiek en psychologisch programma is dat het programma een positief verschil laat zien bij geselecteerde en gemotiveerde patiënten met chronische lage rugpijn na 1 jaar follow up. Deze studie evalueert de lange termijn effecten van ditzelfde programma. De hypothese is dat de eerder genoemde resultaten blijven bestaan.

Methode

Gestructureerde interviews zijn uitgevoerd in een prospective extended cohort met een minimum van 5-jaars follow up, op een vergelijkbare manier als de 1-jaars follow up. De gemiddelde follow up termijn was 6,5 jaar. Het cohort bestond uit 277 patiënten (85% respons).

Resultaten

De uitkomsten richten zich op dagelijks functioneren, kwaliteit van leven, huidige pijnintensiteit, pijninterferentie bij dagelijkse activiteiten, en indicaties voor het gebruik van pijnmedicatie en zorgconsumptie. De eerder genoemde positieve effecten na 1 jaar blijven bestaan na 5 jaar. Beperkingen gemeten met de Owestry disability index (ODI) namen af van 40 naar 27 na een jaar. Dit positieve resultaat bleef bestaan na 6,5 jaars follow up met een ODI van 28. Pijnintensiteit (NRS 0-100) verbeterde van 60 naar 39 na het eerste jaar en bij de 6,5 jaars follow up was dit verder verbeterd naar 33. Verbetering van kwaliteit van leven (SF 36) na de 1 jaars follow up bleef aan bij de 6,5 jaars follow up en de zorgconsumptie nam substantieel af, gemeten aan de hand van doktersbezoek en gebruik van pijnmedicatie voor CLBP.

  Intakescore FU na een jaar FU na 6,5 jaar
Beperkingen (ODI 0-100) 40 (ernstige beperking) 26 (matige beperking) 27 (matige beperking)
Pijnintensiteit (NRS 0-100) 60 39 33
Kwaliteit van leven fysiek (SF36 PCS) 40 61 58
Kwaliteit van leven mentaal (SF36 MCS) 59 70 69

Conclusie

Geselecteerde en gemotiveerde patiënten met langdurige CLBP verbeteren snel na een intensief gecombineerd fysiek en psychologisch programma in dagelijks functioneren, pijnintensiteit en kwaliteit van leven. Positieve resultaten na 1 jaar blijven bestaan en zorgconsumptie is nog steeds gereduceerd bij een minimum van 5 jaars follow up.

Praktische informatie

  • Altijd eerst consult via de orthopeed op onze locatie in Nijmegen, Woerden of Boxmeer.
  • Verwijzing via ZorgDomein:
    • Orthopedie> Gewrichtsaandoeningen> Lage rug / sacrum > verwijsafspraak RealHealth / pijnmanagement aspecifieke chronische lage rugklachten