Menu
Deze cursus wordt georganiseerd door de Vakgroep Anesthesiologie van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.

Docenten:

 • drs. I.J.Bruaset (medisch manager)
 • drs. M. de Goeij
 • drs. T.T.M. Immink-Speet
 • drs. E.G. Kaasschieter
 • drs T. Laing
 • drs. R. van Vugt
 • drs. J. van Wees

Accreditatie

De cursus is door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie geaccrediteerd met 30 uur.

Doel

Na deelname is de cursist in staat om de besproken en toegepaste technieken in de eigen praktijk zelfstandig uit te voeren.

Locoregionale anesthesie

Hoewel perifere zenuw blokkades in het curriculum van de opleiding tot anesthesioloog zijn opgenomen, blijkt in de praktijk dat lang niet alle technieken tijdens de opleiding in voldoende mate voor iedereen aan bod komen. Het gevolg is een gebrek aan ervaring en vaardigheid voor sommige blokkades waardoor men aarzelt om deze zelfstandig toe te passen. In de Sint Maartenskliniek worden ruim 6000 perifere zenuw blokkades per jaar verricht. Samen met de aanwezige klinische expertise is daardoor sprake van een unieke gelegenheid om technieken te leren c.q. te verbeteren. Om die reden hebben wij de cursus “Praktische Scholing Perifere Zenuw Blokkades” opgezet. Deze vijf daagse cursus behandelt blokkades van de bovenste en onderste extremiteit, en beoogt een brug te zijn tussen theoretische kennis en het opdoen van voldoende ervaring met als doel dat de geleerde technieken zelfstandig kunnen worden toegepast.

Opzet

U past de verschillende blokkades zelf onder directe supervisie toe. De blokken worden geprikt met behulp van een combinatie van zenuwstimulatie en Ultrasound. Tijdens de cursus worden de volgende onderwerpen besproken: Veilige werkomstandigheden, sedatie, keuze en dosering van het lokale anestheticum, systemische toxiciteit, “Failed block”, neurologische complicaties en andere praktische zaken. Cursisten ontvangen een cursusboek waarin deze informatie beschreven staat.

Blokkades Bovenste extremiteit:

 • Interscaleen
 • Supraclaviculair
 • Plexus cervicalis superficialis
 • Infraclaviculair
 • Axillair
 • Rescue blocks

Blokkades Onderste extremiteit:

 • Ischiadicus
 • Femoralis
 • NCFL
 • Saphenus
 • Poplitea

Programma praktische nascholing perifere zenuw blokkades (maandag t/m vrijdag)

07:15 - 07:30: Praktische instructie echo apparatuur

07:30 - 16:30: RA blokkades onder directe supervisie

16:30 - 17:00: Nabespreken indien gewenst

Doelgroep

Anesthesiologen die al ervaring hebben met perifere zenuwblokkades en minstens één ultrasound cursus gevolgd hebben.

Aantal deelnemers

Om het rendement voor deelnemers zo hoog mogelijk te maken, wordt één deelnemer per cursus toegelaten. De cursus wordt diverse keren per jaar gegeven. Data in overleg.

Prijs

De prijs voor deelname aan deze 5 daagse cursus bedraagt € 2.400,= (inclusief, uitrijdkaarten parkeergarage, verzekering en syllabus en exclusief eventuele overnachting).

Verzekering

De cursist krijgt een tijdelijke toelating tot de Sint Maartenskliniek voor de duur van de cursus en valt daarmee onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Sint Maartenskliniek.

Informatie

Verdere informatie omtrent inschrijving kunt u inwinnen via het contactformulier.