Menu

Wanneer u niet meer zelfredzaam bent, kunt u aanspraak maken op de Wmo. Hiermee helpt de gemeente u om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Uw gemeente beoordeelt of u recht heeft op een bijdrage vanuit de Wmo.

Wat is de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vormt samen met de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet het Nederlandse stelsel van zorg en welzijn. De wet wordt uitgevoerd door gemeenten en heeft als doel u zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. De Wmo richt zich op mensen met een een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische aandoening.

Welke hulp kunt krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Vanuit de Wmo kunt u verschillende soorten hulp krijgen:

 • Algemene voorzieningen: bijvoorbeeld een maaltijdservice of boodschappendienst.
 • Individuele voorzieningen: bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding op maat of woonvoorzieningen zoals een traplift. 

Hoe kunt u Wmo aanvragen?

Het aanvragen van hulp via de Wmo verloopt in vier stappen:

 • U meldt zich bij het Wmo-loket van uw gemeente. De meeste gemeenten hebben hiervoor een speciaal online meldingsformulier. Hierna neemt iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken.
 • Een consulent van de gemeente bespreekt uw problemen bij u thuis of op het gemeentehuis. Ook wordt er bekeken wat uw familie en naasten voor u kunnen betekenen. Binnen een aantal dagen ontvangt u een verslag van het gesprek.
 • Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de volgende stappen. In het verslag staat ook een voorstel van de gemeente om u te helpen.
 • U ondertekent het gespreksverslag en stuur dit terug naar de gemeente, dit is uw aanvraag voor hulp vanuit de Wmo. De gemeente beslist hierna of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt. 

Hoe wordt de Wmo financieel geregeld?

Als u in aanmerking komt voor hulp uit de Wmo, zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning financieel te regelen:

 • Persoonsgebonden budget (pgb): hiermee koopt u zelf ondersteuning in. U kunt bijvoorbeeld zelf kiezen welke scootmobiel of traplift u wilt kopen.
 • Zorg in natura: hierbij zorgt de gemeente voor het regelwerk. De gemeente bepaalt bijvoorbeeld wie u helpt in de huishouding of welke rolstoel u krijgt.  

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de ondersteuning. Iedere gemeente hanteert een andere regeling en bepaalt zelf de hoogte van de eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, leeftijd, vermogen en gezinssamenstelling. Het kan voorkomen dat bepaalde hulpmiddelen in de ene gemeente meer of minder kosten dan in de andere gemeente of helemaal niet worden vergoed.

Wanneer wordt de ondersteuning vanuit Wmo beëindigd?

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo kan in een aantal situaties worden beëindigd:

 • Uw aanvraag is verlopen en wordt niet meer verlengd.
 • De ondersteuning stopt met uw overeenstemming. U gaat naar een zorginstelling waarbij de ondersteuning wordt vergoed door de Wet langdurige zorg.
 • U verhuist naar een andere gemeente of komt te overlijden.  Wanneer u het er niet mee eens bent dat uw ondersteuning beëindigd wordt, kunt u bezwaar aantekenen bij uw gemeente.

Hier leest u meer over hoe u dit kunt doen.