ZOOM-IN is een afkorting voor Zorg en Onderwijs Op Maat Integraal. Het is de naam van ons expertisecentrum waarin de Sint Maartenskliniek, de St. Maartenschool en Partner Passend Onderwijs (PPO) samenwerken om jou en je ouders/verzorgers screening en advies te geven over zorg en onderwijs.

ZOOM-IN is samengesteld uit de volgende onderdelen:

Zorg en Onderwijs: snel in beeld brengen van sterke en zwakke punten in je functioneren op de vier aandachtsgebieden motoriek, cognitie, communicatie en gedrag. Verduidelijking van de (hulp)vraag en ondersteuning van jou en je ouders/verzorgers bij screening, begeleiding en uitvoeren van adviezen (zowel thuis als op school).

Op Maat: de (hulp)vraag van jou en je ouders/verzorgers is sturend en praktisch advies in dagelijkse omgeving waarin jij je ontwikkelt is het resultaat.

Integraal: het gaat om jou, je totale functioneren en de afstemming van zorg, onderwijs en begeleiding.

Wat doen we wel?

Met een flexibel samen te stellen en multidisciplinair team vertalen we bij ZOOM-IN je sterke en zwakke kanten vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief naar een concreet handelingsadvies. Het traject van screening tot advies duurt maximaal 3 weken.

Wat doen we niet?

Wij screenen niet op dyslexie, ADHD, autisme of andere leer- of gedragsstoornissen. Wel nemen wij de observaties tijdens de screening en de informatie die je ouders/verzorgers en je leerkracht aanleveren mee in ons advies.

Onze behandeling