ZOOM-IN is een afkorting voor Zorg en Onderwijs Op Maat Integraal. Het is de naam van ons expertisecentrum waarin de Sint Maartenskliniek, de St. Maartenschool en Partner Passend Onderwijs (PPO) samenwerken om ouders/verzorgers en school advies te geven over zorg en onderwijs aan de hand van de resultaten van de screening van het kind.

Contactgegevens: secretariaat ZOOM-IN: tel. 024-3272717, e-mail: zoom-in@maartenskliniek.nl.

ZOOM-IN is samengesteld uit de volgende onderdelen:

Zorg en Onderwijs: snel in beeld brengen van sterke en zwakke punten in het functioneren van het kind op de vier aandachtsgebieden motoriek, cognitie, communicatie en gedrag. Verduidelijking van de (hulp)vraag en ondersteuning van kind en ouders/verzorgers bij screening, begeleiding en uitvoeren van adviezen (zowel thuis als op school).

Op Maat: de (hulp)vraag van kind en ouders/verzorgers is sturend en praktisch advies in dagelijkse omgeving waarin het kind zich ontwikkelt is het resultaat.

Integraal: het gaat om het kind en diens totale functioneren en de afstemming van zorg, onderwijs en begeleiding.

Wat doen we wel?

Met een flexibel samen te stellen en multidisciplinair team vertalen we bij ZOOM-IN de sterke en zwakke kanten van het kind vanuit motorisch, communicatief, cognitief en gedragsmatig perspectief naar een concreet handelingsadvies. Het traject van intake, tweedaagse screening en advies is een kortdurend traject.

Wat doen we niet?

Wij screenen niet op dyslexie, ADHD, autisme of andere leer- of gedragsstoornissen. Wel nemen wij de observaties tijdens de screening en de informatie die ouders/verzorgers en leerkracht aanleveren mee in ons advies.

Onze behandeling