Gepubliceerd op: 19-07-2022

Tijdens de Vierdaagse doet de Sint Maartenskliniek een onderzoek naar het lopen van wandelaars. We testen of we met draagbare sensoren waardevolle informatie over de kwaliteit van het lopen in het dagelijks leven kunnen verzamelen. Als dat zo is kunnen patiënten deze sensoren in de toekomst ook thuis gaan gebruiken. Zo krijgen we een completer beeld van de loopproblemen van de patiënt en kunnen we een betere behandeling geven.

Realistischer beeld

Metingen in het ziekenhuis geven onvoldoende beeld van lopen in het dagelijkse leven. Patiënten doen in het ziekenhuis extra hun best. Met de draagbare bewegingssensoren is het mogelijk om binnens- en buitenshuis, langere tijd achter elkaar, de kwaliteit van het lopen te meten. We krijgen hiermee een veel realistischer beeld van de loopproblemen van een patiënt.

Wandelkilometers

Om te testen hoe waardevol metingen met de bewegingssensoren zijn, volgen we tijdens de Vierdaagse zes wandelaars die bij de Sint Maartenskliniek werken. Zij dragen elk twee sensoren op hun schoenen en één op hun onderrug. Elke dag lezen we de sensoren uit en worden de gegevens geanalyseerd. Ook beantwoorden de wandelaars gedurende de dag een paar vragen over vermoeidheid en pijn. De Vierdaagse is de ideale gelegenheid om de sensoren zo langdurig en intensief te testen. Al die wandelkilometers leveren een schat aan informatie op! Op basis daarvan kunnen we de volgende stap zetten in het onderzoek.

Subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Loop Expertise Centrum (LEC) van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc. Het LEC is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 heeft het LEC vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek (TZO) subsidie ontvangen van ZonMw. Met de subsidie voeren we meerdere onderzoeksprojecten uit om de diagnose en behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen verder te verbeteren.