Menu
Gepubliceerd op: 07-01-2021

De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve behandelingen bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van collega Tim Pelle. Zijn onderzoek laat kleine positieve effecten zien van een digitaal zelfmanagementprogramma voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Daarnaast blijkt uit zijn onderzoek dat er aanwijzingen zijn dat het digitale zelfmanagementprogramma de artrose-gerelateerde zorgkosten kan verminderen.

Artrose is nog niet te genezen en behoort daarmee tot de chronische aandoeningen. Daarom is het van belang dat patiënten zelf om leren gaan met de consequenties van hun aandoening in het dagelijks leven en hun weg vinden in het gezondheidszorgsysteem. Dit laatste wordt zelfmanagement genoemd.

Zelfmanagementapplicatie dr. Bart

Moderne technologieën zoals digitale zelfmanagementapplicaties veranderen de gezondheidszorg op een positieve manier. Informatievoorziening wordt mogelijk op ieder moment van de dag, zeven dagen per week, ongeacht de locatie. De digitale middelen hebben ook de potentie om kosten en tijd te besparen. Naast deze voordelen zijn er ook een aantal nadelen bij de inzet van digitale middelen. Het gebruik en de bruikbaarheid ervan kunnen onbevredigend zijn. Hoewel digitale interventies veelbelovend lijken hebben de meeste hun effectiviteit nog niet bewezen middels wetenschappelijk onderzoek.

In het proefschrift wordt de dr. Bart applicatie geïntroduceerd, een zelfmanagementapplicatie. De dr. Bart app is een volledig geautomatiseerde eHealth applicatie die gebruikers helpt om kleine gewoontes te veranderen door het formuleren van doelen gericht op gedragsverandering. Deze app blijkt (kleine) positieve effecten te hebben op symptomen, pijn en activiteiten in het dagelijks leven bij mensen met knie- en/of heupartrose vergeleken met de reguliere zorg. Daarnaast liet het onderzoek zien dat de dr. Bart app de mogelijkheid heeft om een groot publiek te bereiken en dat men de app relatief intensief gebruikt. Tot slot wordt in het proefschrift geconcludeerd dat de dr. Bart applicatie kan worden toegepast als primaire benadering in de dagelijkse praktijk voor patiënten met knie- en/of heupartrose.

Datum: 7 januari 2021
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Tim Pelle
Proefschrift: Beating osteoarthritis by e-self management in knee or hip osteoarthritis

Promotor(es): Prof. dr. F.H.J. van den Hoogen & Prof. dr. J. van der Palen
Co-promotor: Dr. C.H.M. van den Ende & Dr. K. Bevers