Menu
Gepubliceerd op: 07-09-2020

Afgelopen vrijdag 4 september promoveerde onze research-reuma-collega Elke Mathijssen op het proefschrift “The voice of patients with rheumatoid arthritis”.

Elke heeft onderzoek gedaan naar patiëntgerichte zorg bij de behandeling van de chronische gewrichtsaandoening reumatoïde artritis. Het bleek dat iedere patiënt andere behandelvoorkeuren heeft. Bovendien kunnen deze veranderen in de loop der tijd. Het is daarom belangrijk dat zorgprofessionals regelmatig vragen naar de behandelvoorkeuren van een patiënt en de zorg hierop afstemmen.

Samen beslissen

Daarnaast bleek dat ‘samen beslissen’ weinig wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Bij samen beslissen maken zorgprofessionals en een patiënt gezamenlijke behandelkeuzes. Zorgprofessionals gaven aan een positieve houding te hebben ten aanzien van samen beslissen, maar hun kennis over dit onderwerp bleek vaak gebrekkig. Een groter aanbod aan scholings- en trainingsmogelijkheden kan hiervoor een oplossing bieden.

Datum: 4 september 2020
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen
Promovendus: Elke Mathijssen
Proefschrift: The voice of patients with rheumatoid arthritis
Promotor(es): prof. dr. F.H.J. van den Hoogen, prof. dr. B.J.F. van den Bemt
Co-promotor: dr. J.E. Vriezekolk