Promotie: het loopaanpassingsvermogen bij kinderen met milde motorische aandoeningen

Gepubliceerd op: 20-03-2024

De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve zorg bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van collega Rosanne Kuijpers. Zij deed onderzoek naar het meten en trainen van het loopaanpassingsvermogen bij kinderen met milde motorische aandoeningen. Om goed te kunnen meedoen aan sport en spel met leeftijdsgenootjes moeten kinderen hun looppatroon kunnen aanpassen aan eisen die de omgeving stelt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat ze over een bal struikelen, of dat ze botsen met klasgenootjes. Kinderen met milde motorische aandoeningen hebben hier vaak moeite mee.

De stapladdertest en de loopband

Er is nog geen onderzoek gedaan naar klinisch bruikbare meetinstrumenten en trainingen voor loopaanpassingsvermogen van kinderen.

Rosanne heeft onderzocht of we het loopaanpassingsvermogen kunnen meten met behulp van de stapladdertest, zowel bij kinderen zonder als met motorische aandoeningen. De stapladdertest is een ladder die plat op de grond ligt, waarvan de doelvlakken steeds kleiner worden. Daardoor moeten kinderen hun looppatroon steeds aanpassen. Daarnaast is er ook onderzocht of we het loopaanpassingsvermogen van kinderen met milde motorische aandoeningen kunnen verbeteren door middel van training op een loopband waarop doelvlakken en obstakels kunnen worden geprojecteerd; de C-mill.

Kind kan zich beter aanpassen en valt minder vaak

Na het volgen van de training konden kinderen hun lopen beter aanpassen aan de taak en omgeving en gaven ouders aan dat hun kind minder vaak viel. Kinderen vonden de training erg leuk en leerzaam. Dankzij deze positieve resultaten kunnen de kinderen hopelijk beter meedoen met dagelijkse activiteiten zoals sport en spel samen met andere kinderen!

Rosanne Kuijpers promoveert vandaag. Wij feliciteren haar van harte met deze waardevolle onderzoeksresultaten! Bekijk de resultaten van het promotieonderzoek in de video.

 

Datum: 20 maart 2024

Locatie: Aula Radboud Universiteit

Promovendus: Rosanne Kuijpers

Proefschrift: Adapt your step: clinical assessment and training of walking adaptability in children with mild motor disorders

Promotor(en): Prof. Dr. Vivian Weerdesteyn, Prof. Dr. Ria Nijhuis-van der Sanden