Promotieonderzoek naar ontevredenheid na een knieprothese

Gepubliceerd op: 25-04-2024

De Sint Maartenskliniek doet continu onderzoek naar nieuwe en bestaande behandelingen. Alleen op deze manier kunnen we patiënten onze unieke, gespecialiseerde en effectieve zorg bieden. Een mooi voorbeeld van onze onderzoekstraditie is het promotieonderzoek van collega Malou te Molder. Bij patiënten die een knieprothese krijgen, is één op de vijf niet blij met het resultaat. Ze hebben bijvoorbeeld nog veel pijn na de ingreep, kunnen niet goed lopen of voelen zich onstabiel in de knie. Malou richtte haar onderzoek daarom op het begrijpen en duidelijk maken van een “slechte uitkomst”. Wat is dat precies en hoe kunnen we dat meten?

Meten en vergelijken is nu lastig
Malou toont in haar proefschrift aan dat er geen internationale overeenstemming is tussen patiënten en kniespecialisten over hoé een slechte uitkomst na een knieprothese-ingreep het beste gemeten kan worden. Dit zorgt ervoor dat resultaten tussen kniespecialisten, ziekenhuizen, landen en over de tijd moeilijk kunnen worden vergeleken. Dat maakt het lastig om resultaten te verbeteren. Het blijkt dat patiënten en kniespecialisten andere ideeën kunnen hebben over de definitie van “een slechte uitkomst”.

Dagelijkse activiteiten zijn belangrijk

Malou heeft voor haar proefschrift patiënten en kniespecialisten geïnterviewd en resultaten van operaties bekeken. Daarnaast hebben patiënten en kniespecialisten aangegeven wat het meest belangrijke nadelige gevolg is voor patiënten.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende definities waarschijnlijk verschillende aspecten van een niet-geslaagde knieprothese-ingreep meten. Het meest belangrijke nadelige gevolg van een knieprothese-ingreep voor patiënten is volgens patiënten “het niet in staat zijn om normale activiteiten uit te kunnen voeren zoals wandelen, fietsen, rustig zwemmen en zware huishoudelijke taken”. Volgens kniespecialisten is dit “geen verbetering in pijn gedurende de dag”.

Kniespecialisten weten redelijk goed wat bij patiënten leeft, maar zouden iets meer oog kunnen hebben voor het feit dat bij patiënten vooral het wel of niet kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten op de voorgrond staat.

Pijn, dagelijks functioneren en tevredenheid

Dit onderzoek heeft geholpen om te begrijpen wat we bedoelen met een niet-geslaagde knieprothese-ingreep en hoe we dit het beste kunnen meten volgens patiënten en kniespecialisten. Pijn, dagelijks functioneren en tevredenheid zijn belangrijke uitkomstgebieden die volgens patiënten en kniespecialisten zouden moeten worden opgenomen in een definitie van een niet-geslaagde knieprothese-ingreep. Een goede definitie bestaat nog niet, op basis van dit proefschrift worden knie experts geadviseerd om met elkaar af te spreken hoe we een slechte uitkomst na een knieprothese-ingreep internationaal op dezelfde manier moeten gaan meten. Daarmee kunnen we resultaten van knieoperaties gaan verbeteren en gaat dit ons helpen om vóór een operatie makkelijker in te kunnen schatten welke patiënten niet tevreden zullen zijn met de nieuwe knie.

Malou te Molder promoveert vandaag. Wij feliciteren haar van harte met deze waardevolle onderzoeksresultaten! Bekijk de resultaten van het promotieonderzoek in de video.

Datum: 25 april 2024, 10.30 uur

Locatie: Aula Radboud Universiteit

Promovendus: Malou te Molder

Proefschrift: The unhappy patient after TKA; a paradigm shift in assessing outcome

Promotor(en): Prof. Dr. M. de Kleuver,. Dr. C.H.M. van den Ende

Co-promotor: Dr. P.J.C. Heesterbeek, Dr J.M.H. Smolders

Proefschrift: https://www.maartenskliniek.nl/media/bh2eqew5/smk_proefschrift-mtm_webversie.pdf