'Scoliose door de bocht': een groot succes!

Gepubliceerd op: 01-11-2019

Op zaterdag 26 oktober organiseerde de Sint Maartenskliniek een informatiedag over scoliose. Tweehonderd mensen kwamen naar de bijeenkomst in Nijmegen om meer over deze aandoening te weten te komen. Omdat ze zelf scoliose hebben, een kind hebben met scoliose of op een andere manier met deze aandoening te maken hebben. De hoge opkomst bevestigde het vermoeden van een grote behoefte aan informatie rondom dit onderwerp.

Van heinde en verre kwamen de genodigden om informatie te krijgen van professionals en ervaringsdeskundigen. De insteek was om op een vakkundige maar begrijpelijke manier informatie te geven en vragen te beantwoorden. “Vooraf was ik ongerust of ik de scoliose te laat had opgemerkt bij mijn kind. Het stelde me gerust toen de orthopeed en verpleegkundig specialist vertelden dat dit niet het geval kan zijn”, aldus een ouder.

"“Ik begreep alles wat er verteld werd, dat is ook niet overal altijd zo geweest.”"

- Patiënt

Na het gezamenlijke ochtendprogramma konden aanwezigen in de middag aansluiten bij het programma over scoliose bij kinderen of scoliose bij volwassenen. Bij de volwassenengroep lag de focus op het stellen van vragen. Dat de vragenronde na een uur toch echt moest worden stopgezet, laat zien wat voor gevolgen de aandoening heeft voor het dagelijks leven. Een patiënt over de informatie die gegeven werd: “Ik begreep alles wat er verteld werd, dat is ook niet overal altijd zo geweest.”.

De middag voor kinderen met scoliose stond in het teken van het omgaan met kleding, school en vakantie als je scoliose hebt. Oftewel: zaken waar kinderen en jongeren in het dagelijks leven tegenaan lopen. De middag had een duidelijk interactiever karakter dan de ochtend. Zo konden de kinderen bijvoorbeeld met hun mobiele telefoon antwoord geven op quizvragen. De juiste antwoorden verschenen vervolgens op het scherm.

Conclusie

De informatiedag is positief verlopen: vragen van de bezoekers zijn beantwoord en onzekerheden zijn weggenomen. De verhalen van ervaringsdeskundigen gaven een gevoel van herkenbaarheid, bij zowel de kinderen als de ouders. Ook orthopedisch chirurg Luuk de Klerk kijkt met een tevreden gevoel terug op de informatiedag. “Het was een nuttige dag. Tijdens de pauze heb ik zoveel ‘persoonlijke spreekuurconsulten’ uitgevoerd, dat ik bijna geen tijd had om te eten”, zegt hij lachend.