Sint Maartenskliniek pakt incidenteel verlies maar kijkt positief vooruit

Gepubliceerd op: 03-06-2024

Het genormaliseerde resultaat over 2023 van de Sint Maartenskliniek bedraagt €0,6 mln. Dit betekent dat de opbrengsten uit onze zorgverlening - zonder incidentele kosten - in de plus staan. Een aantal uitzonderlijke gebeurtenissen heeft afgelopen jaar echter tot een eenmalige waardevermindering geleid van € 7,4 mln, die de kliniek in één keer afwaardeert. Dit verlies wordt grotendeels veroorzaakt door het stopzetten van de invoering van het NEXUS-EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), de aanschaf van een nieuw EPD en het buiten gebruik stellen van Pharmafilter na haar faillissement.

Optimistisch

Afgelopen jaar was voor de Sint Maartenskliniek een jaar van verandering, onder andere met wijzigingen in het bestuur en management. Maar ook met herbezinning op het gebied van digitalisering, na het stopzetten van de invoering van het NEXUS-EPD. Terugblikkend constateert het ziekenhuis dat de grote innovatieve ambities niet in alle gevallen tot de gewenste resultaten hebben geleid. Jaap van den Heuvel, interim voorzitter van de Raad van Bestuur, kijkt echter optimistisch vooruit: “Onze doelstelling voor 2024 is het terugbrengen van de goede balans in zowel de financiële als de personele situatie van de Sint Maartenskliniek. We kiezen voor de inzet van Six Sigma als verbetersystematiek om zowel de ondersteunende als de zorgprocessen in de kliniek voor de lange termijn te stroomlijnen en te optimaliseren. Concreet: we zijn gestart met 24 verbeterprojecten met een geschatte opbrengst van € 1,5 mln. Daarnaast wordt LEAN als managementfilosofie doorontwikkeld. Zo willen we in de komende jaren zowel de processen als de financiële resultaten substantieel verbeteren. Dat is goed voor onze patiënten én voor onze medewerkers.”

De Sint Maartenskliniek is ondertussen begonnen met de releasewissel van HiX, het huidige EPD van leverancier ChipSoft. De verwachting is dat eind 2024 de nieuwe release HiX 6.3 Maatwerk in gebruik genomen wordt.


Noot voor de redactie

Over de Sint Maartenskliniek

Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van beweging. We brengen onze patiënten verder in beweging vanuit onze specialismes in o.a. orthopedie, reumatologie, revalidatie en pijnbestrijding. Voor meer informatie, kijk op www.maartenskliniek.nl.

Perscontact

Marleen van ’t Oever via 024 365 9928.