Functie

 • Senior Apotheker
 • Medisch manager

Subspecialisatie

 • Farmacotherapie bij reumatische ziektes, pijn, biologicals en biosimilars
 • Therapietrouw, farmaceutische zorg

Locatie

 • Nijmegen

Sinds 2003 werkzaam in de Sint Maartenskliniek. In 2009 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: “Optimizing Pharmacotherapy in Patients with Reumatoid Arthritis: an Individualized Approach”.

Nevenfuncties

 • Lid van:
  • de Commissie Praktijk: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • de Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelen van de KNMP
 • Vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers
 • Penningmeester van de European Society of Clinical Pharmacy