Download dit plan

Discografie

Wanneer het vermoeden bestaat van een aandoening aan de tussenwervelschijf, kunt u met uw behandelend arts afspreken om op de afdeling Radiologie van de Sint Maartenskliniek een discografie te laten doen.

Dit is een radiologisch onderzoek van een of meerdere tussenwervelschijven, die zich bevinden tussen de afzonderlijke rugwervels van de wervelkolom.

Onze behandeling

print

Voor het onderzoek krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Wij vragen u om de vragenlijst tijdig in te vullen en de daarop aangegeven instructies op te volgen. Deze vragenlijst dient u op de dag van het onderzoek mee te nemen. Dit geldt ook als u al vaker een invasieve behandeling op Radiologie heeft gehad. Mochten er bij uw afspraak nog onduidelijkheden zijn over de vragenlijst kan het zijn dat de radioloog beslist dat het onderzoek, voor uw eigen veiligheid, niet kan plaatsvinden. U kunt deze vragenlijst hier downloaden.

U mag alleen de bloedverdunners Acetylsalicylzuur/Carbasalaatcalcium (aspirine/ascal) blijven gebruiken. Met andere antistollingsmedicijnen zult u voor dit onderzoek tijdelijk moet stoppen. Doe dit wel altijd in overleg met de arts die u deze medicijnen heeft voorgeschreven, en nooit op eigen initiatief.
Mocht stoppen niet mogelijk zijn, dan kunt u het beste opnieuw overleggen met de arts die de discografie voor u heeft aangevraagd.

Verder kunt u van tevoren normaal eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op door te bellen naar (024) 3659 890.

print

Wanneer u komt voor een discografie kunt u zich melden op de afgesproken tijd bij de balie van de afdeling Radiologie. Zorg dat u de uitnodiging bij u heeft, de “screeningslijst behandeling met injectie” en uw medicijnkaart (als u die bezit).

Trek gemakkelijke kleding aan tijdens het onderzoek en laat metalen voorwerpen, zoals sieraden en horloges zo veel mogelijk thuis.

print

U wordt voor het onderzoek door een laborant de doorlichtkamer binnengeroepen voor de injectie. U komt in zijligging op de onderzoekstafel te liggen. De te behandelen plaats wordt eerst ontsmet en afgedekt met steriele doeken. U krijgt een onderhuidse verdoving De radioloog brengt vervolgens een dunne naald aan in de tussenwervelschijf. Dit gebeurt onder doorlichting. Zit de naald op de juiste plaats, dan spuit de radioloog een kleine hoeveelheid van de contrastvloeistof in. Hierdoor kunnen we de tussenwervelschijven op de röntgenbeelden heel goed zien. De radioloog vraagt u tijdens het inspuiten of u iets voelt en of de pijn met uw pijnklachten overeenkomt. Soms spuiten we nog een pijnstillend middel in. Daarna verwijderen we de naald.

Dit onderzoek kan pijnlijk zijn, maar het is niet precies aan te geven hoe pijnlijk het voor u zal zijn. Dat heeft te maken met een aantal factoren:

  • De eventuele afwijking van de tussenwervelschijf
  • Het aantal tussenwervelschijven dat we willen onderzoeken
  • Uw eigen lichamelijke gesteldheid
  • Eventuele eerdere operaties op de plaats waar de arts de naald moet inbrengen

Het totale onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Bij onderzoek van meerdere tussenwervelschijven, moet de arts u meerdere keren prikken.


print

Na het onderzoek blijft u eerst nog ongeveer een uur ter observatie op onze afdeling Radiologie.

Het bij u aangevraagde radiologisch onderzoek kan uw rijvaardigheid beïnvloeden. Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek niet zelf mag rijden. Ook als u met het openbaar vervoer reist, is het verstandig om een begeleider mee te nemen.

De verdovingsspuit die u heeft gekregen, werkt ongeveer twee tot drie uur. Daarna kunnen de pijnklachten weer terugkeren.

Het is mogelijk dat u na het onderzoek incidenteel pijn heeft in uw rug of in uw been, als gevolg van zenuwprikkeling. Deze pijn gaat vanzelf over, al moet u er rekening mee houden dat het ruim een week kan duren. Heeft u daarna nog steeds klachten, dan kunt u contact opnemen met het contact centrum Maartenskliniek, telefoonnummer: (024)3659659.

print

De discografie wordt beoordeeld door de radioloog. De uitslag daarvan gaat zo snel mogelijk naar uw behandelend arts. Uw behandelend arts brengt u op de hoogte van de uitslag.