In onderstaande stappen wordt uitgelegd hoe de eerste afspraak bij de afdeling Orthopedie en de afdeling Kinderorthopedie tot stand komt en wat u hiervan kunt verwachten.

Voor het maken van een afspraak bij de Sint Maartenskliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Zij sturen die verwijzing naar de Sint Maartenskliniek. Daar hoeft u dus niets voor te doen.

Nadat de verwijzing is ontvangen, wordt u ingeschreven bij de Sint Maartenskliniek. U ontvangt vervolgens van ons een bevestiging van de inschrijving per post of per e-mail.

U krijgt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de verwijzing bericht van ons. Of wij bellen u voor het maken van een afspraak of u ontvangt in eerste instantie een brief omdat u op de wachtlijst staat. Van uw gemaakte afspraak ontvangt u hierna altijd een bevestigingse-mail of -brief.
Bij het plannen van een bezoek, kijken we niet alleen naar uw reisafstand tot onze locaties, maar ook naar de aard van uw klachten en de beschikbare specialisten aldaar. We bespreken met u op welke locatie we u kunnen uitnodigen voor een bezoek aan de polikliniek Orthopedie en vaak ook bij de afdeling Radiologie (voor het maken van een röntgenfoto).

Indien u voor rugklachten naar de Sint Maartenskliniek komt, wordt er eerst aan u gevraagd om een vragenlijst in te vullen, alvorens een afspraak kan worden gepland.

Voordat u naar één van onze poliklinieken komt, kunnen we u vragen om gegevens aan ons te versturen. Dit geldt als u voor dezelfde klachten in een ander ziekenhuis onder behandeling bent geweest. Meer informatie over het delen van deze gegevens, leest u op de pagina 'Belangrijke gegevens'.

Meer informatie over hoe u het (eerste) polibezoek het beste kunt voorbereiden, vindt u op de pagina ‘Voorbereiding van uw poliklinisch bezoek’. Hier leest u o.a. wat u mee moet nemen naar het ziekenhuis, hoe u uw reis naar onze locatie kunt plannen, etc.

Vaak wordt u uitgenodigd om in de Sint Maartenskliniek eerst naar de afdeling Radiologie te gaan voor het maken van röntgenfoto’s, om een goed beeld te krijgen van uw klachten. Daarna heeft u een afspraak op de polikliniek Orthopedie met een orthopedisch chirurg of met één van de specialisten uit het team. Het team bestaat uit gespecialiseerde behandelaars: orthopedisch chirurg, orthopedisch chirurg in opleiding (i.o.) en een physician assistant (PA). De orthopedisch chirurg is eindverantwoordelijk voor uw behandeling. Lees hier meer over het behandelteam van Orthopedie en met wie u een afspraak kunt hebben.

Tijdens het bezoek aan de polikliniek Orthopedie stelt de behandelaar vragen over u en uw klachten. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Tevens worden, indien deze gemaakt zijn, uw röntgenfoto’s bekeken. Soms kan de diagnose meteen gesteld worden door de behandelaar. Er kan dan een mogelijke behandeling met u worden besproken, zoals een conservatieve behandeling (zoals fysiotherapie of medicatie), pijnbestrijding of een operatie. Het kan ook zijn dat er niet direct een diagnose gesteld kan worden, omdat er eerst nog aanvullend (radiologisch) onderzoek nodig is. Dit wordt dan met u besproken en er vervolgens wordt er een vervolgafspraak gepland.

Zodra duidelijk is welke behandeling u krijgt, ontvangt u van ons verdere (behandel)informatie. U ontvangt dan een kaart met daarop verwijzingen naar de informatiepagina’s op onze website die voor u van toepassing zijn. Op deze manier heeft u toegang tot alle informatie rondom uw behandeling. Heeft u hier vragen over? Stel deze gerust bij de balie op de afdeling.

Preoperatieve screening
Als op de polikliniek Orthopedie blijkt dat u geopereerd moet worden, krijgt u een preoperatieve screening. Soms kan deze afspraak direct na de poliklinische afspraak plaatsvinden. Als dat niet kan, ontvangt u van ons een aparte uitnodiging. De screening is bedoeld om te beoordelen of de aanstaande operatie veilig kan worden uitgevoerd. Als er voorbereidingen nodig zijn voor de operatie, dan wordt dat ook tijdens deze afspraak besproken. De preoperatieve screening duurt ongeveer 1,5 uur.

Indien na het polibezoek een vervolgafspraak gewenst is, wordt deze vaak aansluitend aan uw bezoek aan de balie gemaakt. Het kan ook zijn dat we op een later moment telefonisch contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Nadat de afspraak is gepland, ontvangt u van ons altijd een bevestiging.