Wetenschappelijk onderzoek

De Sint Maartenskliniek heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een topreferent ziekenhuis. Dat is mede te danken aan onze toewijding aan wetenschappelijk onderzoek.

Door wetenschappelijk onderzoek toont de Sint Maartenskliniek de meerwaarde van haar zorg aan (evidence-based zorg) en wordt de basis gelegd voor innovatie. Onderzoekers van de Sint Maartenskliniek werken nauw samen met de medisch specialisten en andere behandelaars van de Sint Maartenskliniek: onderzoek en zorg gaan hand in hand. Het onderzoek is georganiseerd in de clusters orthopedie, reumatologie en revalidatiegeneeskunde.

Onderzoek & orthopedie

Orthopedie houdt zich bezig met de operatieve en niet-operatieve behandeling van patiënten met problemen van het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren en pezen). Doel van een behandeling is het verminderen van pijn en het verbeteren van de functie, bijvoorbeeld van uw hand, voet, schouder, knie, heup of rug. In de Sint Maartenskliniek werken de orthopeden nauw samen met de radiologen en anesthesiologen om de juiste diagnose te stellen, behandelingen te evalueren en de pijn zo optimaal mogelijk te bestrijden. Onderzoek van de Sint Maartenskliniek richt zich op het verbeteren van de orthopedische, radiologische en anesthesiologische zorg. De effectiviteit en veiligheid van bestaande en nieuwe behandelingen evalueren we voortdurend aan de hand van het functieherstel, afname van uw pijn, uitblijven van complicaties en uw ervaring als patiënt. De resultaten van onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van de zorg – voor u en alle andere patiënten – voortdurend te verbeteren.

Onderzoek & reumatologie

Reumatische aandoeningen hebben vaak negatieve gevolgen op het fysieke, psychologische en sociale functioneren. Behandeling vindt plaats met medicijnen die positieve effecten op uw ziektebeeld hebben. Daarnaast heeft u goede begeleiding bij het leren omgaan met pijn en beperkingen nodig. Onderzoek van de Sint Maartenskliniek richt zich op het verbeteren van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van reumatische aandoeningen. De resultaten van onderzoek gebruiken we om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren.

Samen met het Radboudumc betrekt de Sint Maartenskliniek ook patiënten nauw bij het onderzoek op het gebied van reumatologie. Daarvoor is het STAP-project opgezet.

Onderzoek & revalidatiegeneeskunde

In het Revalidatiecentrum revalideren volwassenen en kinderen met een stoornis aan het houdings- en bewegingssysteem of het zenuwstelsel. Het doel is u te leren al uw mogelijkheden te benutten zodat u zo goed mogelijk kunt functioneren in de maatschappij. Daarbij staan uw zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij voorop. Binnen de revalidatie werken we volgens een multidisciplinair behandelprogramma, waarbij onder andere revalidatiearts, verpleging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en orthopedagoog binnen een team nauw samenwerken. Binnen het revalidatieonderzoek van de Sint Maartenskliniek evalueren we bijvoorbeeld bestaande behandelprogramma’s aan de hand van pijnafname, verbetering in functioneren, participatie aan de maatschappij en tevredenheid. Met de resultaten van revalidatieonderzoek ontwikkelen we nieuwe behandelprogramma’s of verbeteren we bestaande behandelprogramma’s.

Meer weten over ons wetenschappelijk onderzoek? Kijk dan ook op onze pagina's voor Research & Innovation.