Aanmelden Knie Panel

Bijdragen aan een betere behandeling bij knieartrose?

Heeft u last van knieartrose of langdurige kniepijn? En wilt u helpen bij verschillende studies die kunnen bijdragen aan meer inzicht en betere behandelingen van pijn en vermoeidheid bij knieartrose? Dan willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het Knie Panel van de Sint Maartenskliniek. Deelname is vrijblijvend, leerzaam, nuttig en leuk.

Doel Knie Panel

Met het Knie Panel willen we meer te weten komen over:

  • de achterliggende redenen van pijn en vermoeidheid;
  • het zorggebruik en de ervaren kwaliteit van zorg;
  • de verbetering van behandelingen en zelfmanagement van (beginnende) knieartrose.

Om deze doelen te bereiken, voert de Sint Maartenskliniek verschillende wetenschappelijke studies uit.

Wat houdt deelname aan het Knie Panel in?

We vragen u een vragenlijst in te vullen om een aantal gegevens in kaart te brengen. Dit zijn bijvoorbeeld uw leeftijd, geslacht, zorggebruik, ervaren pijn- en vermoeidheidsklachten. Op basis van deze gegevens kunnen wij u in de toekomst benaderen voor wetenschappelijke studies. U ontvangt maximaal vier keer per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan een studie. Deelname aan een studie betekent bijvoorbeeld het meewerken aan een (groeps)interview, het uitvoeren van een fysieke test of het invullen van één of meerdere vragenlijsten. U kunt bij iedere studie bepalen of u mee wilt doen.

Wat levert deelname op?

Met uw deelname aan het Knie Panel:

  • levert u een bijdrage aan kennis ontwikkeling van pijn en vermoeidheid bij (beginnende) knieartrose;
  • krijgt u de mogelijkheid om thema’s aan te dragen voor onderzoekstudies. We horen namelijk graag van u wat voor u belangrijke thema’s zijn die onderzocht moeten worden;
  • ontvangt u de komende jaren per mail nieuwsbrieven over de voortgang van het panel en resultaten van de uitgevoerde studies;
  • wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Knie Panel bijeenkomsten.

Wanneer kunt u mee doen aan het Knie Panel?

Het Knie Panel is bedoeld voor mensen met knieartrose en mensen met langdurige kniepijn (langer dan 3 maanden), die ouder zijn dan 40 jaar. U hoeft niet onder behandeling bij de Sint Maartenskliniek te staan om mee te doen aan het Knie Panel.

Toestemmingsverklaring

Om deel te nemen aan het panel dient u een toestemmingsverklaring te tekenen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de doelen van het Knie Panel en deze begrijpt, voordat u besluit deel te nemen en de toestemmingsverklaring te tekenen.

Vrijwillige deelname

Deelname aan het panel is vrijwillig en u kunt op ieder moment terugtrekken uit het Knie Panel zonder opgaaf van reden. Ook kunt u bij de verschillende studies, waarvoor u wordt uitgenodigd, deelname weigeren.

Privacy

Uw contactgegevens (naam, adres, e-mail) worden opgeslagen zodat we u kunnen benaderen voor toekomstige studies naar pijn en vermoeidheid bij (beginnende) knieartrose. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt.

Tijdens de studies worden onderzoeksgegevens verzameld. Deze onderzoeksgegevens worden los van contactgegevens opgeslagen en zijn niet herleidbaar naar u als persoon. Ook bij eventuele publicatie van onderzoeksresultaten zijn gegevens niet herleidbaar naar u als persoon. Onderzoeksgegevens worden opgeslagen en kunnen nogmaals gebruikt worden voor ander onderzoek naar pijn en vermoeidheid bij (beginnende) knieartrose. Dit om te voorkomen dat u op meerdere momenten dezelfde informatie gevraagd wordt.

Hoe kunt u meedoen aan het Knie Panel?

U kunt zich aanmelden door u in te schrijven via onderstaande balk “Aanmelden voor het Knie Panel”. Na inschrijving ontvangt u van de onderzoekers een uitnodiging om de toestemmingsverklaring te tekenen en de vragenlijst in te vullen.

Vragen en contactgegevens onderzoeksteam

Als u vragen heeft over het panel of over bovenstaande informatie dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam via Sjaan Oomen (onderzoeker); [email protected] of 024-3528124.