Research & Innovation

Research & Reumatologie

Reumatische aandoeningen hebben vaak negatieve gevolgen op het fysieke, psychologische en sociale functioneren. Behandeling vindt plaats met medicijnen die positieve effecten op het ziektebeeld hebben. Daarnaast krijgen mensen met reuma goede begeleiding bij het leren omgaan met pijn en beperkingen. Reumaresearch richt zich op het verbeteren van de medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van reumatische aandoeningen. Om zo vitaal mogelijk te leven met reuma. Samen met het Radboudumc betrekt de Sint Maartenskliniek patiënten nauw bij onderzoek op het gebied van reumatologie. Hiervoor is het STAP-project opgezet.

Dankzij uw bijdrage aan ons klinisch onderzoek maken we de reumazorg  steeds een beetje beter!