Download dit plan

Als u thuis of in een instelling, zelfstandig of met hulp van anderen veilig en verantwoord kunt functioneren, maar toch bepaalde beperkingen ervaart in het dagelijks leven dan is behandeling op de polikliniek mogelijk.

U kunt dan één of meerdere afspraken hebben op de polikliniek. Of u volgt meerdere dagdelen per week een therapieprogramma (dagbehandeling) om bijvoorbeeld uw fysieke conditie te verbeteren.

Een poliklinische revalidatiebehandeling (ook wel dagbehandeling genoemd) bestaat uit op elkaar afgestemde therapieën en begeleidingsvormen die erop zijn gericht de gevolgen van uw aandoening zoveel mogelijk te verminderen en u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid terug te geven. Bij deze behandeling komt u met eigen vervoer of per taxi voor therapie naar het Revalidatiecentrum. Na afloop van de therapie gaat u dezelfde dag weer naar huis.

Afhankelijk van uw situatie, verschillen de duur van de behandeling en de therapieën die u krijgt. In het gesprek met uw revalidatiearts en/of behandelteam spreekt u af welke behandelingen passen bij uw situatie en doelen. Meer informatie over de verschillende behandelingen leest u hieronder:

De revalidatiearts en de betrokken therapeuten zorgen ervoor dat uw therapieën goed op elkaar zijn afgestemd. Zij stellen alles in het werk om het van tevoren afgesproken behandeldoel ook daadwerkelijk te realiseren.

Voor mensen met het cauda equina syndroom bieden we verschillende behandelmogelijkheden, die veel lijken op het behandelaanbod voor mensen met een dwarslaesie. Hieronder vindt u een overzicht van deze behandelingen, met een link naar een korte omschrijving. Voor iedere revalidant bieden we uiteraard een behandeling op maat, aangepast aan uw wensen, doelen en mogelijkheden.