Revalidatiegeneeskunde
Download dit plan

Loop- en balanstraining

LEC behandelmodules bieden loop- en balanstraining aan voor patiënten met een neurologische aandoening. Hierbij maken we gebruik van de nieuwste behandelapparatuur. U verbetert in trainingssessies met valharnas op een veilige en gecontroleerde manier uw balans- en loopvaardigheden. Daarnaast oefent u tijdens staan of lopen verschillende praktische activiteiten. Ook oefent u buiten op ongelijke ondergrond.

De behandeling

We onderzoeken uitvoerig welke behandelmodule het meeste resultaat voor u heeft. We doen dit op basis van uw hulpvraag en probleem. Er zijn twee modules: balansmodule en module loop-/ techniektraining. Beide modules duren 6 weken, met twee keer per week intensieve training door een gespecialiseerd fysiotherapeut en ergotherapeut.

Onze behandelingen

Balans houden in zit, stand of tijdens een beweging (bijvoorbeeld lopen), is een alledaagse maar ingewikkelde taak. Tijdens de balansmodules kijken we nauwkeurig wat uw mogelijkheden zijn om uw balans tijdens het lopen of staan te verbeteren. De trainingen zijn gericht op uw probleem in het dagelijks leven. Hierbij nemen we 3 onderdelen van balanscontrole als uitgangspunt.

  1. de zogenoemde ‘steady state’, dit is balans houden tijdens zitten of staan.
  2. de zogenoemde ‘proactieve balanscontrole’, dit is het balans houden tijdens door u ingezette houdingsverandering of stap met lopen. Dit voorkomt dat het lichaam uit balans wordt gebracht als u zich wilt verplaatsen.
  3. de ‘reactieve balanscontrole’, dit is herstel van balans na een plotselinge onverwachte balansverstoring. Bijvoorbeeld als u moet veranderen van looprichting in de supermarkt.

Afhankelijk van uw hulpvraag en uw hoofdprobleem maakt uw fysiotherapeut, in samenwerking met uw revalidatiearts, een op maat gemaakte balanstraining.

Het lopen is een opeenvolging van bewegingen van enkel, knie, heup en romp. Hiervoor is naast voldoende spierkracht, beweeglijkheid van gewrichten en gevoel, ook goede aansturing en afstemming van spieren nodig. Tijdens de looptechniektraining werken we aan het verbeteren van het lopen in verschillende situaties. Hierbij traint u de verschillende fases van het lopen. Bijvoorbeeld het neerzetten en afwikkelen van de voet na een operatie aan de enkel.

Als u bij de mobiliteitspoli bent geweest voor onderzoek, of als uw LEC-revalidatiearts na de mobiliteitspoli twijfelt over de trainbaarheid van uw probleem, dan plannen we u in voor een assessment. Tijdens het assessment komt u twee keer op 2 verschillende dagen bij de fysiotherapeut en eventueel ook ergotherapeut. Voor het onderzoek gebruiken ze verschillende soorten apparatuur. Tijdens het assessment bepalen de therapeuten wat het belangrijkste probleem is tijdens staan en lopen. Ook onderzoeken ze welk effect u kunt verwachten als u klaar bent met de module. Eventuele storende factoren voor de training (bijv. duizeligheid) of advies voor de manier van oefenen zetten zij op een rijtje. Het doel is om vooraf aan u een helder beeld te geven wat u wel of niet kunt verwachten en te bepalen of de training zinvol is voor u in uw situatie.