Functie

  • Revalidatiearts

Subspecialisatie

  • Dwarslaesie

Locatie

  • Nijmegen

Sinds 2008 werkzaam in de Sint Maartenskliniek. In 2009 gepromoveerd op het proefschrift getiteld: "Balance Recovery After Supratentorial Stroke".

Nevenfuncties

  • Opleider Revalidatiegeneeskunde
  • Vice-voorzitter Richtlijn Dwarslaesierevalidatie
  • Lid van:
    • het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG)
    • de International Spinal Cord Society (ISCoS)