Binnenkort komt u naar de Sint Maartenskliniek. Om uw bezoek voor u en voor ons zo soepel mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten als patiënt.

Maar dat niet alleen. U heeft als patiënt waarschijnlijk bepaalde verwachtingen ten aanzien van de behandeling, verzorging en onze organisatie in het algemeen. Daarom brengen we u ook graag op de hoogte van de rechten en plichten van de zorgverlener: iedereen die werkzaam is in onze kliniek.

In de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van zowel patiënten als zorgverleners vastgelegd. De belangrijkste rechten en plichten die hieruit voortvloeien beschrijven wij hieronder. Daarnaast is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) ingevoerd, ter bescherming van uw privacy. Ook deze informatie vindt u hieronder.